Mieszkańcy Gminy Konopnica!!!


Przypominamy, iż od 1 lipca 2013r. wchodzi nowy system gospodarki odpadami i właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą wypowiedzieć umowę z firmą, która aktualnie odbiera od nich odpady ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r. Umowy te nie wygasają samoistnie.

Mieszkańcu jeżeli masz podpisaną umowę w przedmiocie świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z MPO SITA Lublin Sp. z o. o. skorzystaj z gotowego formularza rozwiązania umowy.

Wzór wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Data opublikowania: 10:34, 23 maja 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności