Turystyka

Gmina Konopnica posiada dobre warunki do rozwoju turystyki codziennej i weekendowej. Tereny leśne, zwłaszcza sąsiadujące ze Starym Lasem mogą pełnić funkcję „zielonych płuc” dla miasta Lublina i być zapleczem do rozwoju turystyki. Urozmaicony krajobraz, malownicze miejsca widokowe, nieskażone środowisko stanowią bazę dla rozwoju turystyki. Wymaga to rozwoju niezbędnej infrastruktury i usług związanych z przyjmowaniem turystów. Do zabytków znajdujących się pod ścisłą ochroną konserwatorską należą:

  • zespół dworsko-pałacowy w Motyczu (przełom XIX/XX wieku);
  • cmentarz rzymsko-katolicki w Konopnicy;
  • grodzisko w Motyczu z VI-IX w n.e.zaadoptowane na foratalitium.

Ponadto do obiektów o walorach kulturowych występujących na terenie gminy Konopnica należy zaliczyć:

  • neogotycki kościół p.w. N.M.P. w Konopnicy z 1906 r.;
  • park pałacowy w Radawcu Dużym;
  • ruiny XVIII wiecznej dzwonnicy w Konopnicy;
  • zespół budynków stacji kolejowej w Motyczu.

Przez teren gminy przebiega najstarszy szlak kolejowy w tej części Polski. Jest to Linia Kolei Nadwiślańskiej zbudowana w latach 1874-1877 z zachowanym zespołem stacji kolejowych. Zespół stacji kolejowej w Motyczu wpisany jest do państwowego rejestru zabytków.

Szlak rowerowy Gminy Konopnica

Szlak rowerowy

szlak rowerowy żółty