Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica

 

studium

Uprzejmie informujemy że w związku z podjęciem Uchwały nr XLVI/252/10 Rady Gminy Konopnica, od dnia 21 czerwca 2010 roku obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica.

Treść Uchwały nr XLVI/252/10 Rady Gminy Konopnica z dnia 21 czerwca 2010 roku

Załącznik nr.1 do uchwały

Załącznik nr.2 do uchwały

Załącznik nr.3 do uchwały