Organizacja usług transportowych door-to-door Gminy Konopnica

W dniu 15.04.2021 Gmina Konopnica podpisała umowę o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności, poprzez uruchomienie usługi door-to-door dla mieszkańców Gminy Konopnica.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług transportowych oraz koncepcją.

Harmonogram

Zał nr 1 koncepcja

Zał nr 2 regulamin