Projekty i programy


W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

Zadanie obejmuje:

-Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich,

-Szkołę Podstawową im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym,

-Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Motyczu.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego został zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.