Historia


Gminna ewidencja zabytków 


Mapa zabytków


GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KONOPNICA NA LATA 2018–2021


WYKAZ NIERUCHOMYCH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WŁĄCZENIA DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY KONOPNICA, POW. LUBELSKI, WOJ. LUBELSKIE


WYKAZ NIERUCHOMYCH ZABYTKÓW ARCHITEKTURY WŁĄCZONYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY KONOPNICA


Kalendarium

 • VIII wiek – powstaje grodzisko w Motyczu
 • 1317 – pierwsza wzmianka o Motyczu
 • 1330 – Władysław Łokietek przeniósł Motycz na prawa średzkie
 • 1342, 25 stycznia – Kazimierz Wielki przekazuje Konopnicę wójtowstwu lubeskiemu
 • 1398 – pierwsza wzmianka o Radawcu Dużym
 • 1400 – Konopnica została nabyta przez miasto Lublin
 • 1428 – w Konopnicy istnieje już drewniany kościół św. Katarzyny.
 • 1453 – Kazimierz IV Jagiellończyk sprzedał Konopnicę szpitalowi lubelskiemu; pierwsza wzmianka o szkole parafialnej
 • 1531 – materiały źródłowe informują o istnieniu młyna w Radawcu
 • 1535 – król Zygmunt Stary potwierdził przywilej Władysława Jagiełły z roku 1400, na mocy którego Konopnica została inkorporowana i przeniesiona na prawo magdeburskie (wraz z Bronowicami).
 • 1678 – właścicielem Motycza był Łukasz Kochanowski
 • 1781 – budowa murowanej dzwonnicy w Konopnicy
 • 1867 – funkcjonuje Gmina Konopnica
 • 1890 – Janina Swinarska, córka właściciela Konopnicy, Antoniego Swinarskiego, założyła szkółkę w Konopnicy
 • 1892 – wybudowano stojący do dziś dworek barona Karola Boksendera w Motyczu
 • 1895 – właścicielem folwarku Motycz został baron Karol Boksender
 • 1905 – z inicjatywy ks. Jana Kureczki, ówczesnego proboszcza, wybudowano nowy kościół w Konopnicy
 • 1915 – lipiec, zatrzymuje się w Motyczu Józef Piłsudski
 • 1916 – założono w Radawcu Dużym Gminną Szkołę Elementarną
 • 1922, 12 kwietnia – poświęcenie świątyni w Motyczu
 • 1924 – pierwsza szkoła w Zemborzycach Tereszyńskich
 • 1939 – wrzesień, formowanie Pułku Piechoty Legionów w Motyczu i w Konopnicy
 • 1940, 16 czerwca – w lesie radawieckim Niemcy rozstrzelali 31 osób
 • 1941, 16 czerwca – Niemieccy zołnierze rozstrzelali kilka osób w Konopnicy
21 czerwca – przyjechała do Konopnicy zmotoryzowana kolumna niemiecka oddziałów SS, a następnie zakwaterowała się na plebani, w ogrodzie probostwa obraz na cmentarzu kościelnym i w kościele

 

 • 1942, 8 maja – Niemieccy zołnierze rozstrzelali kilka osób w Konopnicy
11 listopada – dwa samochody ciężarowe przewiozły z Zamku Lubelskiego 60 więźniów, których rozstrzelano w Lesie Konopnickim

 

 • 1943, 18 maja – od niemieckich kul ginie kilka osób
 • 1949 – powstała Gminna Biblioteka Publiczna
 • 1951, 10 czerwca – Odział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem Edwarda Bukowskiego i Edwarda Kalickiego, na skutek zdrady, został osaczony na Lipniaku przez oddział milicji UM i KGB. Wszyscy zginęli
 • 1955 – założenie w Motyczu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
 • 1959 – wzniesienie obelisku ku czci bohaterom ruchu oporu AL, BCh i AK, poległym w walce oraz więźniom Zamku Lubelskiego.
 • 1970 – pożar zniszczył rzeźby i obrazy w konopnickim kościele
 • 1980 wykopaliska na grodzisku w Motyczu, prowadzone przez archeologów z UMCS
 • 1988 – powstaje Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Konopnica
 • 1992 – pożar Szkoły w Stasinie
 • 1994, 11 lipca – spłonął zabytkowy kościół w Motyczu
 • 1996, 4 sierpnia – uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Motyczu
 • 1999 – powstanie Dziecięcej Orkiesrty Dętej w Motyczu
 • 2000, 2 maja – obchody 70-lecia Straży Pożarnej w Motyczu
 • 2003, 6 września – w Motyczu Leśnym odbył się piknik rycerski zorganizowany przez Kompanię Świętego Jerzego
 • 2006 – 100 rocznica konsekracji kościoła parafialnego w Konopnicy

Jubileusz 700-lecia Motycza