Historia

Zabytkowy dworek w Motyczu
Wykopaliska archeologiczne świadczą, że już we wczesnym średniowieczu, między VI a X wiekiem, na terenie gminy były słowiańskie osady. Motycz leżał wtedy na głównym szlaku handlowym na Ruś. Jeszcze w pierwszej połowie XIV wieku Motycz był dominującą miejscowością na tym terenie. Dwukrotnie, w 1317 i w 1330 r., król Władysław Łokietek przenosił Motycz na prawa średzkie. W średniowieczu (do połowy XV stulecia) rzeka Czechówka nosiła nazwę Motyczanka. Warto przypomnieć też piękny drewniany kościółek w Motyczu, o proweniencji barokowej z XVIII stulecia. Został spalony przez bezmyślnych podpalaczy w połowie lat 90. XX wieku. Część uratowanego wyposażenia, m. in. stylowe ołtarze, po konserwacji znalazły miejsce w nowej świątyni.

 

Kościół parafialny w Konopnicy
Od połowy XIV wieku zaczyna rosnąć ranga Konopnicy. Pierwsza znana wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1342 r., wówczas była wsią królewską. Ten stan rzeczy potwierdzają królewskie dokumenty przez następne sto lat -z jednego z nich wynika, że wójt Konopnicy posługiwał się wówczas pieczęcią z „pół-kozłem”. Do tej tradycji nawiązuje dzisiejszy herb gminy. W 1453 roku Kazimierz Jagiellończyk wyraził zgodę na sprzedaż Konopnicy na rzecz szpitala lubelskiego. Wówczas już od pewnego czasu Konopnica stanowiła centrum życia gospodarczego i religijnego na tym terenie. Z 1400 roku pochodzi pierwsza wzmianka o kościele w tej miejscowości, z późniejszych dokumentów (1428 r.) dowiadujemy się, że drewniana świątynia była pod wezwaniem św. Katarzyny. Od 1453 roku notowana jest szkoła parafialna w Konopnicy.

 

Dziś na miejscu starego kościoła znajduje się murowana świątynia wzniesiona w początkach naszego stulecia. Starsze są ruiny kościelnej dzwonnicy pochodzące z końca XVIII wieku, a z wcześniejszych budowli na tym miejscu zachowały się fragmenty murowanych fundamentów kościoła, pochodzące z połowy XVII stulecia.

 

dzwonnica.jpg 3_1.jpg
ruiny dzwonnicy w Konopnicy dzwonnica przy Kościele
p1010009t.jpg p1010025t.jpg
pomnik „W hołdzie pomordowanym
mieszkańcom Radawca”
pomnik poświęcony żołnierzom AK
z II wojny światowej

 

Kalendarium

 • VIII wiek – powstaje grodzisko w Motyczu
 • 1317 – pierwsza wzmianka o Motyczu
 • 1330 – Władysław Łokietek przeniósł Motycz na prawa średzkie
 • 1342, 25 stycznia – Kazimierz Wielki przekazuje Konopnicę wójtowstwu lubeskiemu
 • 1398 – pierwsza wzmianka o Radawcu Dużym
 • 1400 – Konopnica została nabyta przez miasto Lublin
 • 1428 – w Konopnicy istnieje już drewniany kościół św. Katarzyny.
 • 1453 – Kazimierz IV Jagiellończyk sprzedał Konopnicę szpitalowi lubelskiemu; pierwsza wzmianka o szkole parafialnej
 • 1531 – materiały źródłowe informują o istnieniu młyna w Radawcu
 • 1535 – król Zygmunt Stary potwierdził przywilej Władysława Jagiełły z roku 1400, na mocy którego Konopnica została inkorporowana i przeniesiona na prawo magdeburskie (wraz z Bronowicami).
 • 1678 – właścicielem Motycza był Łukasz Kochanowski
 • 1781 – budowa murowanej dzwonnicy w Konopnicy
 • 1867 – funkcjonuje Gmina Konopnica
 • 1890 – Janina Swinarska, córka właściciela Konopnicy, Antoniego Swinarskiego, założyła szkółkę w Konopnicy
 • 1892 – wybudowano stojący do dziś dworek barona Karola Boksendera w Motyczu
 • 1895 – właścicielem folwarku Motycz został baron Karol Boksender
 • 1905 – z inicjatywy ks. Jana Kureczki, ówczesnego proboszcza, wybudowano nowy kościół w Konopnicy
 • 1915 – lipiec, zatrzymuje się w Motyczu Józef Piłsudski
 • 1916 – założono w Radawcu Dużym Gminną Szkołę Elementarną
 • 1922, 12 kwietnia – poświęcenie świątyni w Motyczu
 • 1924 – pierwsza szkoła w Zemborzycach Tereszyńskich
 • 1939 – wrzesień, formowanie Pułku Piechoty Legionów w Motyczu i w Konopnicy
 • 1940, 16 czerwca – w lesie radawieckim Niemcy rozstrzelali 31 osób
 • 1941, 16 czerwca – Niemieccy zołnierze rozstrzelali kilka osób w Konopnicy
21 czerwca – przyjechała do Konopnicy zmotoryzowana kolumna niemiecka oddziałów SS, a następnie zakwaterowała się na plebani, w ogrodzie probostwa obraz na cmentarzu kościelnym i w kościele

 

 • 1942, 8 maja – Niemieccy zołnierze rozstrzelali kilka osób w Konopnicy
11 listopada – dwa samochody ciężarowe przewiozły z Zamku Lubelskiego 60 więźniów, których rozstrzelano w Lesie Konopnickim

 

 • 1943, 18 maja – od niemieckich kul ginie kilka osób
 • 1949 – powstała Gminna Biblioteka Publiczna
 • 1951, 10 czerwca – Odział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem Edwarda Bukowskiego i Edwarda Kalickiego, na skutek zdrady, został osaczony na Lipniaku przez oddział milicji UM i KGB. Wszyscy zginęli
 • 1955 – założenie w Motyczu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
 • 1959 – wzniesienie obelisku ku czci bohaterom ruchu oporu AL, BCh i AK, poległym w walce oraz więźniom Zamku Lubelskiego.
 • 1970 – pożar zniszczył rzeźby i obrazy w konopnickim kościele
 • 1980 wykopaliska na grodzisku w Motyczu, prowadzone przez archeologów z UMCS
 • 1988 – powstaje Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Konopnica
 • 1992 – pożar Szkoły w Stasinie
 • 1994, 11 lipca – spłonął zabytkowy kościół w Motyczu
 • 1996, 4 sierpnia – uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Motyczu
 • 1999 – powstanie Dziecięcej Orkiesrty Dętej w Motyczu
 • 2000, 2 maja – obchody 70-lecia Straży Pożarnej w Motyczu
 • 2003, 6 września – w Motyczu Leśnym odbył się piknik rycerski zorganizowany przez Kompanię Świętego Jerzego
 • 2006 – 100 rocznica konsekracji kościoła parafialnego w Konopnicy