Oświata

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ KONOPNICA

 

 1. Szkoła Podstawowa w Stasinie

adres: Stasin 61,21-030 Motycz. Tel 81 5031039

Dyrektor Anna Kutwa

 

 1. Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Motyczu

adres: Motycz 33, 21-030 Motycz. Tel.: 81 5031006

Dyrektor Mariusz Tomczyk

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

adres: Radawiec Duży 145, 21-030 Motycz. Tel.: 81 5030022

Dyrektor Hanna Szymańska

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy

adres: Kozubszczyzna 40, 21-030 Motycz. Tel: 81 5031013

Dyrektor Aniela Sobolewska

 

 1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich

adres: Zemborzyce Tereszyńskie 2, 20-050 Lublin

Dyrektor Aneta Putowska

 

WYKAZ NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

 

 1. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk” w Szerokiem

adres: Szerokie 107A, 20-050 Lublin Tel.: 81 7457255

 

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Radawczyku Drugim

adres: Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz Tel.: 81 5031420

 

 1. Niepubliczne Przedszkole w Radawczyku Drugim

adres: Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz Tel.: 81 5031420

 

 1. Przedszkole Dwujęzyczne „Mały Europejczyk” w Szerokiem

adres: Szerokie 107A, 20-050 Lublin Tel.: 81 7457255

 

 1. Niepubliczne Przedszkole „Honoratka” w Radawcu Dużym

Radawiec Duży 250C, 21-030 Motycz Tel.: 81 5030493

 

 1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie zabawy”

adres: Konopnica 86c, 21-030 Motycz

 

 1. Prywatne Przedszkole „Miś” w Kozubszczyźnie

adres: Kozubszczyzna 92, 21-030 Motycz

 


 

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW