Kontakt


Dane adresowe

Adres: Kozubszczyzna 127 A, 21-030 Motycz

Telefon: 81 503 10 81

Fax: 81 503 10 82

E-mail: sekretariat@konopnica.eu

NIP: 7132877488

REGON: 431019678

Bank:

07 8735 0007 4000 0008 2000 0010

NUMERY KONTAKTOWE DO PRACOWNIKÓW

URZĘDU GMINY  KONOPNICA

 

NAZWA REFERATU/STANOWISKA PRACY NUMER KONTAKTOWY
REFERAT ORGANIZACYJNY:
SEKRETARIAT (81) 50 31 081
OBSŁUGA ORGANÓW GMINY (81) 47 87  303
 I ARCHIWUM
INFORMATYK (81) 47 87 324
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA (81) 47 87 312
REFERAT  INWESTYCJI I PROGRAMÓW POMOCOWYCH:
KIEROWNIK (81) 47 87 325
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (81) 47 87 329
WNIOSKI APLIKACYJNE (81) 47 87 318
DROGOWNICTWO (81) 47 87 319
REFERAT GOSPODARKI  KOMUNALNEJ (WODNO-KANALIZACYJNEJ):
KIEROWNIK: (81) 47 87  324
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I PROMOCJI (81) 47 87 322
URZĄD STANU CYWILNEGO (81) 47 87 326
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I SPRAW OBYWATELSKICH  (DOWODY OSOBISTE) (81) 47 87 320
STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA:
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM (81) 47 87 327
STOSUNKI WODNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPOD. (81) 47 87 323
ODPADY KOMUNALNE (81) 47 87 328
REFERAT FINANSOWY:
GŁÓWNY KSIĘGOWY (81) 47 87 306
STANOWISKO DS. PODATKÓW (WYMIAR) (81) 47 87 301
STANOWISKO DS. PODATKÓW (EGZEKUCJA) (81) 47 87 300
OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE (81) 47 87  317
OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI (81) 47 87 308
KSIĘGOWOŚĆ URZĘDU (81) 47 87 310
KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ (81) 47 87 311
PŁACE (81) 47 87 321
STANOWISKO DS. GEODEZJI (81) 47 87 315
STANOWISKO DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (81) 47 87 314

Godziny otwarcia

Dzień Godziny otwarcia
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 16.00
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00
Sobota - dziś Zamknięte
Niedziela Zamknięte