O gminie

GMINA KONOPNICA   

Konopnica jest podmiejska gminą położoną na zachodnich peryferiach Lublina, ściśle związana z największą aglomeracją po prawej stronie Wisły. Krajobraz wielkiego miasta zmienia się tu na obraz osiedli domów jednorodzinnych i przechodzi w typowo wiejskie polskie obszary pól, łąk i gospodarstw. Są tutaj także dwa duże kompleksy leśne i kilka mniejszych zagajników, środowisko jest nieskażone, co sprawia, że na terenie gminy chętnie osiedlają się mieszkańcy pobliskiego Lublina. Gmina Konopnica należy do Powiatu Lubelskiego – jednego z 24 powiatów Województwa Lubelskiego. Gmina sąsiaduje od północy z gminą Jastków, od południa z gminą Niedrzwica Duża, od zachodu z gminami: Wojciechów i Bełżyce, od wschodu z miastem Lublinem. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 19 relacji Lublin-Kraśnik oraz linia kolejowa Warszawa-Lublin. Gmina leży w pobliżu trasy nr 17 relacji Lublin-Warszawa.

LUDNOŚĆ

Według danych z dnia 31 grudnia 2016 r. łączna liczba ludności w gminie Konopnica wynosiła 13344 osób. W stosunku do lat poprzednich zauważyć można znaczny wzrost liczby ludności zamieszkującej Naszą gminę. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 144 osób na km2. W roku 2016 zanotowano dodatni przyrost naturalny wynoszący +2. Liczba kobiet i mężczyzn wynosi odpowiednio 6789 i 6555, wskaźnik feminizacji wynosi 104. Gminę zamieszkuje 2846 osób w wieku przedprodukcyjnym, 8749 osób w wieku produkcyjnym i 1749 osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowi odpowiednio 21,33%, 65,57% i 13,10%. Do miejscowości o największej liczbie mieszkańców należą: Motycz, Radawiec Duży, Konopnica i Kozubszczyzna. W ostatnich latach zauważa się dynamiczny wzrost liczby mieszkańców osiedlających się we wschodniej części gminy, bezpośrednio sąsiadującą z aglomeracją Lublina.

HANDEL GRUNTAMI

W gminie Konopnica dynamicznie rozwija się handel gruntami. Wynika to z faktu położenia gminy na zachód od miasta Lublina, w pobliżu tras do Warszawy, Nałęczowa i Kraśnika. Tereny te cieszą się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lublina. W ostatnich latach prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba właścicieli działek. Największy ruch budowlany występuje w miejscowościach: część Konopnicy (ul. Raszyńska i Kraśnicka), Szerokie, Lipniak. Dość dużym zainteresowaniem cieszą się również rejony Motycza, Motycza Górnego, Uniszowic, Konopnica Pietrzakowizna i Zemborzyce Podleśne. Ceny nieruchomości na terenie gminy Konopnica należą do jednych z najwyższych w rejonie miasta Lublina. Dominującą formą zabudowy jest budownictwo indywidualne, którego rozwój związany jest ze stopniem zamożności oraz indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Na terenie gminy Konopnica działa 12 jednostek OSP, które są zrzeszone w Zarządzie Gminnym Związku OSP.  Wśród  nich  jest 11 jednostek typu ,,S” i 1 jednostka typu „M”. Łącznie jednostki zrzeszają 432 członków. Przy trzech jednostkach działają MDP, zrzeszające 37 członków, w tym 14 dziewcząt i 23 chłopców. W OSP Radawiec Duży działa Kobieca Drużyna Pożarnicza, z 11 członkami. Liczba samochodów pożarniczych – 15,  w tym 9 średnich, 1 ciężki i 5 lekkie. Jednostka OSP Pawlin od 29.11.2008r. decyzją Komendanta Głównego PSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.