Władze Gminy

Wójt Gminy Mirosław Żydek
Zastępca Wójta Gminy Anna Olszak
Sekretarz Gminy Konrad Banach
Skarbnik Gminy Marta Skulimowska

 

RADA GMINY KONOPNICA

 

RADNI