Władze Gminy

Wójt Gminy Mirosław Żydek
Zastępca Wójta Gminy Anna Olszak
Sekretarz Gminy Konrad Banach
Skarbnik Gminy Marta Skulimowska

 

RADA GMINY KONOPNICA

Przewodnicząca Ewa Żydek
Wiceprzewodniczący Anna Gano-Gęca
Wiceprzewodniczący Tomasz Brodziak

 

RADNI

Tomasz Basak
Monika Durlak
Stanisław Łukasiewicz
Zbigniew Matys
Leszek Mazurek
Kamil Piwowarczyk
Roman Rybacki
Grzegorz Wertel
Ireneusz Wróbel
Ryszard Zalewski
Jakub Skrzetuski
Krzysztof Żydek