WFOŚiGW

Budowę kanalizacji sanitarnej w Maryninie

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę  sieci wodociągowej w miejscowości Radawiec  Duży (Basakówka) i do boiska sportowego koło lotniska

 wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę oświetlenia drogi gminnej nr 106970L w Zemborzycach Podleśnych

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę oświetlenia drogi gminnej nr 106969L w Zemborzycach Podleśnych

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerokie

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Termomodernizację  budynku OSP Uniszowice
wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Szerokie w stronę ul. Biskupińskiej z odwodnieniem oraz odcinkiem kanalizacji sanitarnej w drodze wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Marynin, Tereszyn, Konopnica i Stasin – etap III – budowa kanalizacji w Tereszynie wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Szerokie w stronę Biskupińskiej z odwodnieniem oraz odcinkiem kanalizacji sanitarnej w drodze” wykonano  dzięki współfinansowaniu:


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


WFOŚiGW

Budowę oświetlenia drogi gminnej Nr 106954L w Radawcu Dużym dofinansowano  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w Lublinie.

 


 

 

WFOŚiGW

Budowę oświetlenia drogi gminnej Nr 106980L w miejscowościach Zemborzyce Tereszyńskie i Tereszyn  dofinansowano  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w Lublinie.