WFOŚiGW

Przedsięwzięcie  pn „Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2264L w miejscowości Tereszyn i Stasin – dawny ślad drogi krajowej nr 19”

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie


Przedsięwzięcie  pn „Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej nr dz. ew. 71 i części 97/4 w miejscowości Lipniak”

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

 

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę kanalizacji sanitarnej Lipniak – Szerokie – etap miejscowość Szerokie

Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konopnica

Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zemborzyce Podleśne

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę oświetlenia drogi gminnej nr 106944L w miejscowości Motycz i Kozubszczyzna

Budowę oświetlenia drogi wewnętrznej nr dz. ew.  599 w miejscowości Radawiec Duży

Budowę oświetlenia drogi gminnej nr 106937L w miejscowości Motycz

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Gmina Konopnica informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 159/2021/D/OZ z dnia 06.09.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 70% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Gmina Konopnica informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 88/2020/D/OZ z dnia 16.07.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 70% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 


Budowę kanalizacji sanitarnej w Maryninie

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę  sieci wodociągowej w miejscowości Radawiec  Duży (Basakówka) i do boiska sportowego koło lotniska

 wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę oświetlenia drogi gminnej nr 106970L w Zemborzycach Podleśnych

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę oświetlenia drogi gminnej nr 106969L w Zemborzycach Podleśnych

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerokie

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Termomodernizację  budynku OSP Uniszowice
wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Szerokie w stronę ul. Biskupińskiej z odwodnieniem oraz odcinkiem kanalizacji sanitarnej w drodze wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Marynin, Tereszyn, Konopnica i Stasin – etap III – budowa kanalizacji w Tereszynie wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Szerokie w stronę Biskupińskiej z odwodnieniem oraz odcinkiem kanalizacji sanitarnej w drodze” wykonano  dzięki współfinansowaniu:


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 


WFOŚiGW

Budowę oświetlenia drogi gminnej Nr 106954L w Radawcu Dużym dofinansowano  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w Lublinie.

 


 

 

WFOŚiGW

Budowę oświetlenia drogi gminnej Nr 106980L w miejscowościach Zemborzyce Tereszyńskie i Tereszyn  dofinansowano  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w Lublinie.