Nieodpłatna pomoc prawna


W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, uprzejmie informuję o zawieszeniu z dniem 24 stycznia 2022 r. do odwołania udzielania stacjonarnych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Lubelskiego.

Porady we wszystkich punktach udzielane będą w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail) po wcześniejszym umówieniu terminu porady pod numerem telefonu 81 528 67 14, e-mail: [email protected] lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod numerem telefonu 815286714 oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Starosta Lubelski

 Zdzisław Antoń


Harmonogram Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2022 r.

 

Lista jednostek poradnictwa- aktualna

 

http://www.powiat.lublin.pl/nieodplatna-pomoc-prawna1.html

 

 

 

 

 


ROZWÓD – kilka podstawowych wskazówek

 

Artykuł powstał w ramach projektu: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi” Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat Lubelski– zadanie opracowanie artykułów z zakresu najczęściej pojawiających się problemów w poradnictwie obywatelskim opracowane przez osoby udzielające wsparcia w projekcie.

 

ROZWÓD  – kilka podstawowych wskazówek

Artykuł powstał w ramach projektu: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi”
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat Lubelski – zadanie opracowanie artykułów z zakresu najczęściej pojawiających się problemów w poradnictwie obywatelskim opracowane przez osoby udzielające wsparcia w projekcie

Dla większości ludzi rozwód jest ogromnym przeżyciem. Powszechnie wiadomo , że człowiek w stresie gorzej myśli i funkcjonuje. Dlatego aby zminimalizować te negatywne przeżycia trzeba się  jak najlepiej do tego przygotować.

Co mam na myśli ?

Po pierwsze sporządzenie pozwu.

Jeśli nawet zdecydowałaś, że sama sporządzisz pozew , bo nie stać Cię na fachowego pełnomocnika , to przynajmniej skorzystaj z pomocy  Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego lub Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W Internecie znajdziesz  informacje o punktach w których zasięgniesz porady.

To ważne , bo rozmawiając z prawnikiem zostaniesz właściwie ukierunkowana. Tam dowiesz się czy Twoja koncepcja rozwodu z orzeczeniem o winie małżonka ma rację bytu. Bo może się tak wydarzyć, że Tobie również można coś zarzucić. A przede wszystkim prawnik ustali czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami, który  dopiero daje podstawę do wniesienia sprawy rozwodowej.

Jeśli zarzuty stawiane Ci przez męża są prawdziwe i są istotne, to musisz brać pod uwagę to, że sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.  Wtedy lepiej wnosić o rozwód bez orzekania o winie.

Polskie prawo nie różnicuje winy na winę większą i winę mniejszą. Wina , to wina. I jeśli Ty przyczyniłaś się do rozpadu małżeństwa w 20% a Twój mąż w 80%, to sąd orzeknie winę obu stron. Warto to mieć na uwadze sporządzając pozew.

Ale jeśli  w ocenie prawnika, winny rozkładowi pożycia jest Twój mąż, to już w pozwie musisz napisać na czym ta wina polega.  Najczęściej stawianymi zarzutami są zarzuty, że małżonek pił, bił , zdradzał, nie dawał na utrzymanie rodziny, nie interesował się domem i dziećmi, że naganne zachowanie męża doprowadzało do interwencji policji.

W związku z tym od razu musisz podać  WSZYSTKICH świadków  , którzy mają wiedzę na ten temat. Nie możesz liczyć na to, że jak Ci się coś później przypomni , to zgłosisz kolejnych świadków. Sąd może już na to nie zezwolić.

To tyle w kwestii winy  w pozwie.

 

Potem jest rozprawa i tu zaczynają się prawdziwe schody.

Na rozprawie sąd  przesłucha Cię na okoliczność winy męża .Idąc na rozprawę musisz się do niej bardzo dobrze przygotować , jak do lekcji w szkole.

Jeśli np. stawiasz mężowi zarzut, że pił nadmiernie alkohol , to precyzujesz to i podajesz przykłady. Na przykład: mżą pił ciągami , trwającymi po 5 dni. Ostatni taki ciąg alkoholowy miał w miesiącu lipcu. Wówczas nie wracał do domu, chodził gdzieś z kolegami. Na ogół po powrocie nie miał żadnych pieniędzy. Albo gdy przychodził do domu pod wpływem alkoholu , to wszczynał awantury, bił mnie. Świadkami takich zdarzeń była moja koleżanka Anka , mama i sąsiadka Lucyna. Musisz te przykłady koniecznie umiejscowić w czasie na przykład , że było to jesienią 2019 r. lub w zeszły czwartek. Bo to dowodzi, że mówisz prawdę. To samo dotyczy zeznań Twoich świadków. One muszą być takie same jak Twoje zeznania. Nie mogą być ogólnikowe albo sprzeczne z tym co Ty mówiłaś.

Przede wszystkim musisz wiedzieć co chcesz powiedzieć , bo jak się nie przygotujesz, to w emocjach albo nie będziesz potrafiła zebrać myśli albo  będziesz mówiła ogólnikami, co nie przekona sądu.

W taki sam sposób mówisz o pozostałych zarzutach np. , że mąż nie dawał na utrzymanie rodziny.

I tu mówisz, że nie dawał w ogóle , albo dawał sporadycznie niewielkie kwoty na przykład  200 zł. Co mówił gdy prosiłaś go o pieniądze;  na przykład że masz 500+ i to ma Ci wystarczyć.

Tak więc przemyśl każdy z zarzutów, dla lepszego zapamiętania  zrób sobie notatki  -ale nie będziesz mogła się nimi posługiwać w sądzie.

Oprócz wniosku o rozwiązanie małżeństwa z winy lub bez orzekania o winie , są jeszcze inne konieczne wnioski, które trzeba zgłosić w pozwie.

 

I tu na pierwszy plan wchodzą alimenty.

Musisz się zastanowić  jakie są potrzeby dziecka ale i również jakie są możliwości zarobkowe Twojego męża. Zwróć uwagę , że nie mówię o zarobkach męża tylko o możliwościach zarobkowych, a to bardzo duża różnica.

Jeśli Twój mąż na przykład będąc kierowcą zarabiał 5.000 zł. miesięcznie  a teraz postanowił być stróżem na budowie i zarabia 2.000 zł., to sąd przyjmie , że ma on możliwości zarobkowe  na poziomie 5.000 zł.

Musisz spisać wszystkie wydatki miesięczne związane z utrzymaniem dziecka łącznie z udziałem w opłatach za światło, gaz i czynsz i na tej podstawie ustalić wysokość alimentów. Dobrze gdybyś zbierała faktury na wydatki związane z dzieckiem ( nie paragony).

Pamiętaj, że jeśli jest to pierwsza sprawa o alimenty, to wnoś o zabezpieczenie powództwa. Koniecznie! !

Polega to na wydaniu przez sąd postanowienia w którym zabezpieczy alimenty na rzecz dziecka przez czas trwania procesu. W przeciwnym razie alimenty zostaną zasądzone w wyroku rozwodowym a sprawa przecież może trwać i 2 lata w czasie których pozostaniesz bez alimentów.

Bliżej o treści wniosku o zabezpieczenie alimentów powie Ci prawnik.

 

Kolejną kwestią jest miejsce zamieszkania małoletniego dziecka i władza rodzicielska.

Dziecko może mieszkać : u Ciebie, u męża lub sąd może ustalić opiekę naprzemienną.

Jeśli sąd ustali miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców, to ogranicza władzę rodzicielską drugiemu z rodziców. Nie jest to żadna kara , to po prostu konsekwencja tego, że ten z rodziców  który  na co dzień nie zajmuje się dzieckiem, nie decyduje o  jego istotnych sprawach , nie może mieć pełnej władzy rodzicielskiej .

Jeśli się nie dogadacie w kwestii zamieszkania dziecka , to sąd rozstrzygnie to w oparciu o opinię psychologiczną i całokształt materiału dowodowego.

Sprawa opieki naprzemiennej wchodzi w grę  wtedy gdy rodzice potrafią się porozumieć  , to ważne. Sąd nie ustanowi opieki naprzemiennej skonfliktowanym rodzicom , którzy posługują się dzieckiem aby sobie wzajemnie dokuczyć.

Poza tym rodzice muszą względnie blisko siebie mieszkać. Nie może być tak, że dziecko z domu od jednego rodziców do szkoły będzie miało 10 minut, a od drugiego 2,5 godziny. Na to sąd się nie zgodzi mając na uwadze dobro dziecka.

 

Kontakty z drugim rodzicem.

Rodzic  u którego dziecko na stałe nie przebywa ma PRAWO  ale i OBOWIĄZEK kontaktowania się z dzieckiem.

Zwykle kontakty ustala się co drugi weekend od piątku do niedzieli. Można również ustalić jakiś dzień na tygodniu. W zależności od woli stron sąd ustala kontakty w okresie świąt oraz wakacji. Można wnosić aby  sąd ustalił również możliwość telefonicznego kontaktowania się z dzieckiem.  Takich bardzo szczegółowych kontaktów domagają się małżonkowie, którzy są ze sobą bardzo skonfliktowani i boją się , że drugi rodzic będzie utrudniał im kontakty.

To są najważniejsze żądania jakie muszą znaleźć się w pozwie.

Poza tym możesz wnosić o zwolnienie Cię od opłaty od pozwu z uwagi na trudną sytuację materialną i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Pamiętaj , sprawa o rozwód to bardzo trudna sprawa  przez to , że dotyczy nas bezpośrednio i dotyka naszych emocji. Dlatego dobrze się do niej przygotuj, a przede wszystkim wyśpij się żebyś miała jasny umysł i była spokojna.

 

Adwokat Maryla Kuna

 


 

Jak podzielić się majątkiem ? Kilka praktycznych wskazówek

Artykuł powstał w ramach projektu: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi” Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat Lubelski– zadanie opracowanie artykułów z zakresu najczęściej pojawiających się problemów w poradnictwie obywatelskim opracowane przez osoby udzielające wsparcia w projekcie.

 

Jak  podzielić się  majątkiem ? Kilka praktycznych wskazówek

Artykuł powstał w ramach projektu: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi”
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat Lubelski – zadanie opracowanie artykułów z zakresu najczęściej pojawiających się problemów w poradnictwie obywatelskim opracowane przez osoby udzielające wsparcia w projekcie

 

Jeśli już „doszłaś do siebie” i odpoczęłaś po rozwodzie , czas pomyśleć o sprawie o podział majątku.

Wiem, że nie jest Ci łatwo a perspektywa sprawy sądowej przeraża Cię. To normalne; zawsze boimy się rzeczy nowych, tym bardziej takich, które mogą nieść za sobą negatywne konsekwencje. Boisz się, że może się okazać , że nic Ci się nie należy ( tak twierdzi Twój były mąż ) , że możesz stracić mieszkanie albo że dostaniesz tak mało, że „ani szyć ani pruć”.

W pierwszym rzędzie musisz zdać sobie sprawę, że jeśli nie zawierałaś umowy przedmałżeńskiej tzw. intercyzy , to Twój udział w majątku dorobkowym wynosi ½ części. I to nawet wówczas gdybyś ani dnia nie pracowała zawodowo, a tylko zajmowała się domem i dziećmi.

Tak więc nie bój się na pewno otrzymasz swoją ½  -ale ile to będzie , to już inna sprawa.

A teraz praktyczna rada:

Spokojnie przeczytaj ten wpis – przynajmniej dwa razy. Zawiera on konkretną prawniczą wiedzę , niezbędną przy prowadzeniu sprawy o podział majątku. Po lekturze zastanów się czy wszystko jest dla Ciebie jasne i zrozumiałe. I najważniejsze – czy będziesz potrafiła to zastosować sama w praktyce.

Jeśli dojdziesz do wniosku, że nie- to nie ucz się na własnej sprawie, bo to się źle skończy, przynajmniej skonsultuj się z prawnikiem .

A teraz do rzeczy;

Dla porządku powiem tylko, że podzielić się majątkiem można po rozwodzie lub po uzyskaniu rozdzielności majątkowej.

Rzadko, ale zdarzają się małżeństwa, które potrafią się dogadać i samodzielnie podzielić majątkiem. Większość jednak potrzebuje pomocy fachowego pełnomocnika. Nie wszyscy jednak mają świadomość , że w prawie – jak w każdej specjalistycznej dziedzinie , wymagana jest konkretna wiedza. Jeśli jej nie masz , to nawet się nie dowiesz, że mogłaś wywalczyć więcej lub , że przegrałaś ze swojej winy!

Prawdopodobnie przyjmiesz rozstrzygnięcie Sądu z rozżaleniem i poczuciem krzywdy uważając , że sąd jest niesprawiedliwy.

A może być inaczej !

Aby zmaksymalizować skuteczność Twoich działań podpowiem Ci na co zwrócić uwagę w sprawie o podział majątku.

 

Po pierwsze-

-zrób spis składników majątkowych, które wg Ciebie stanowią Wasz wspólny majątek. Pamiętaj aby wskazując konkretny składnik majątkowy w miarę możliwości go opisać podając markę, producenta, rok zakupu. Musisz sama wycenić każdy składnik przyjmując jego wartość z chwili rozwodu lub rozdzielności majątkowej, ale cenę podając aktualną.

Czyli –jeśli w chwili rozwodu mieliście roczny samochód Hondę,a Ty wnosisz sprawę o podział majątku po 10 latach od rozwodu, to przyjmujesz wartość rocznej Hondy a ceny z bieżącego roku.

-zadecyduj, które składniki chciałabyś Ty otrzymać, a które przeznaczasz dla byłego.

Jeśli udziały małżonków w majątku dorobkowym są równe, to podział też musi to odzwierciedlać.

Czyli , Ty dostałaś mieszkanie za 150.000 zł. , to sąd zasądzi od Ciebie na rzecz byłego 75.000 zł. tytułem spłaty.

Jeśli nie masz takich pieniędzy i wiesz , że nie otrzymasz kredytu , Twój były mąż nie ma również takich środków, to niestety trzeba sprzedać mieszkanie i podzielić się pieniędzmi.

Sąd niestety nie będzie się zastanawiał ( bo nie ma takich możliwości ) dokąd masz się wyprowadzić po podziale majątku. Wpłynął wniosek do sądu i sąd musi go rozpoznać. Polskie prawo nie przewiduje w sprawie o podział majątku, że były mąż ma zapewnić Ci mieszkanie. Albo Ty spłacasz męża albo on spłaca Ciebie albo sprzedajecie mieszkanie . Sądu nie interesuje czy uzyskana kwota ze sprzedaży jest wystarczająca na to by kupić za nią nawet małe mieszkanie. Dlatego musisz to zawsze brać pod uwagę decydując się na podział majątku.

 

Po drugie

-zastanów się czy są podstawy do tego aby wnioskować o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Czyli –np. Twój udział w utworzeniu majątku wspólnego wynosi 70% , zaś Twojego męża 30%. Pamiętaj, że liczy się czas kiedy gromadziliście majątek , ( czy wtedy pracował, czy wtedy łożył na utrzymanie rodziny ) a nie ostatnie lata kiedy totalnie zaniedbywał te obowiązki.

 

Po trzecie

-nie zapomnij o składnikach majątku , które miałaś przed zawarciem związku małżeńskiego, a które w czasie małżeństwa zostały spieniężone i weszły w skład nowej rzeczy. ( zasada surogacji )Np. przed zawarciem małżeństwa miałaś kawalerkę. Po ślubie sprzedaliście Twoją kawalerkę , dołożyliście resztę pieniędzy i kupiliście większe mieszkanie. Wartość kawalerki jako składnik Twojego majątku osobistego podlega rozliczeniu na Twoją korzyść.

 

Po czwarte

-rozliczeniu podlegają również wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Np. z Waszych dorobkowych pieniędzy ( w tym również z kredytu) został wyremontowany lub wybudowany dom , który stoi na nieruchomości Twojego byłego męża. Ten dom w świetle prawa jest własnością Twojego męża. Dzieje się tak w myśl zasady, że co stoi na gruncie i jest trwale z nim związane , stanowi własność właściciela gruntu. Tobie przysługuje tylko zwrot nakładów czyli ½ wartości domu lub poczynionych nakładów.

-również podlegają rozliczeniu wydatki i nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny. Np. przeznaczyłaś darowiznę od rodziców na kupno mieszkania lub dołożyłaś swoje pieniądze do kupna mieszkania.

 

Po piąte

-rozliczeniu podlegają nakłady i wydatki w okresie od ustania wspólności ustawowej do chwili podziału majątku wspólnego.

Np. po rozwodzie przez 3 lata sama opłacałaś czynsz za mieszkanie , choć Twój były również w nim zamieszkiwał, tylko się nie poczuwał do płacenia. Albo wyprowadził się i przestał płacić , choć powinien bo jest współwłaścicielem mieszkania. A więc za okres od ustania wspólności do podziału majątku możesz żądać aby zwrócił Ci ½ opłat za czynsz.

 

Po szóste

– w sprawie o podział majątku możesz żądać zwrotu od byłego małżonka wartości jego długu jaki został zaspokojony z majątku wspólnego. Np. Twój były został skazany za wypadek drogowy  i musiał zapłacić 10.000 zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym , na co wziął kredyt. Masz prawo rozliczenia tej należności. Nie zapominaj, że Ty również w tym partycypowałaś; musiałaś przejąć pewne obowiązki finansowe lub obniżył się Twój standard życia poprzez konieczność spłacania  jego kredytu.

 

Po siódme

-możesz żądać rozliczenia pożytków i innych przychodów z tytułu posiadania przedmiotów należących do majątku objętego wspólnością.  Np. mieliście mieszkanie na wynajem z którego czynsz pobierał tylko Twój mąż nie dzieląc się z Tobą. Uzasadniał to tym, że mieszkanie jest jego- bo jest po jego rodzicach, a więc czynsz też jest jego. NIEPRAWDA – mieszkanie jest jego, ale czynsz jest wspólny.

 

Posiłkując się podanymi przez mnie przykładami rozważ które z nich zaistniały w Twoim związku. Pamiętaj aby w tej sprawie sprecyzować WSZYSTKIE swoje roszczenia , bo po tej sprawie już nie będziesz mogła tego zrobić.  

 

Jeśli już wszystko wiesz ,pozostaje sporządzenie wniosku o Sądu. Jeśli uda Ci się dojść do porozumienia z byłym i uzgodnicie sposób podziału majątku , opłata w Sądzie wyniesie 300 zł.  Przy braku porozumienia , osoba która wnosi sprawę musi zapłacić 1.000 zł. Niestety to nie koniec opłat.

W toku sprawy , jeśli nie dojdziecie do porozumienia dojdą jeszcze opłaty za wyceny rzeczoznawców ; od nieruchomości czyli wycena np. domu i działki oraz wycena ruchomości czyli: samochodu, lodówki, pralki, wyposażenia pokoju i inne.

 

Jeśli masz trudną sytuację finansową, to możesz ubiegać się o zwolnienie od tych opłat albo częściowe zwolnienie.

Możesz również wnosić o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Dowiedz się wszystkiego w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Nie działaj na własną rękę , przynajmniej zasięgnij porady u prawnika!

 

Życzę Ci powodzenia i trzymam kciuki.

Adwokat  Maryla  Kuna