INFORMACJA

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok orazprojektu wieloletniego Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Gmina Konopnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Konopnica , do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na rok 2015oraz projektu wieloletniego Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018 .Opracowywane Programy będą stanowić podstawę współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia poprzez przesłanie zmian do projektu Programu współpracy, na adres poczty elektronicznej pracownika merytorycznego, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych [email protected].

Data opublikowania: 11:25, 30 października 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności