LIKWIDACJA AZBESTU W RAMACH PROGRAMU POLSKO – SZWAJCARSKIEGO

Informujemy, że w dniach 3 – 28.11.2014 r. po raz kolejny rusza nabór wniosków na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2015 w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, zwanego „programem polsko – szwajcarskim”.

Jest to ostatni nabór w ramach tego programu.

Przypominamy, że do wniosków należy dołączyć załączniki:

– w przypadku wniosku na demontaż i utylizację jest to zgłoszenie do Starostwa

Powiatowego wymiany pokrycia dachowego i mapa,

– w przypadku wniosku na zabranie i utylizację eternitu zdjętego po

6.05.2004 r. jest to oświadczenie wykonawcy przeszkolonego do obchodzenia się z wyrobami azbestowymi o tym, że eternit został zdjęty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP a teren oczyszczony z pyłu azbestowego.

Wszystkich zainteresowanych, prosimy o zgłaszanie wymiany pokryć dachowych w Starostwie Powiatowym już teraz, ponieważ z doświadczenia roku ubiegłego wiadomo, że w listopadzie, kiedy ruszy nabór wniosków mogą utworzyć się kolejki po mapy w Starostwie i nie każdy zdąży w terminie dostarczyć załączniki, co zdyskwalifikuje wniosek.

Druki wniosków są już dostępne w urzędzie gminy. W urzędzie gminy można również uzyskać wszelkie informacje dotyczące wniosków i regulaminu.

Data opublikowania: 12:11, 3 listopada 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności