933 880,00 zł na naukę dla Gimnazjum w Radawczyku Drugim

    Na realizację w latach 2010-2011 projektu pn. Laboratorium Wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gimnazjum w Radawczyku Drugim otrzyma 933 880,00 złotych.


Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum w Radawczyku Drugim oraz podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Szkołę poprzez realizację kompleksowych zajęć dodatkowych oraz wsparcie specjalistyczne przez psychologów, doradców zawodowych itp.

    W projekcie postawiono miedzy innymi na poprawę wiedzy z języków obcych, zwiększenie wiedzy informatycznej oraz z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także rozwój własnych zainteresowań. Ale już dziś Gimnazjum osiąga wysokie wyniki w nauce, potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych, które nie odbiegają niczym od gimnazjów lubelskich. Dotychczas uczniowie nie mieli możliwości rozwijania swoich pasji najczęściej z powodów finansowych.


  
     Mamy nadzieję, że realizacja projektu uatrakcyjni naukę i sprawi, że w przyszłości uczniowie z naszej gminy będą wybierali Gimnazjum na kontynuację nauki.

Data opublikowania: 08:28, 21 września 2009

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności