Zakaz palenia śmieci

Urząd Gminy Konopnica przypomina o ustawowym zakazie palenie śmieci na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Zgodnie z art.155. ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 poz.21)termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”. Spalanie odpadów na posesji lub piecach domowych podlega karze aresztu albo grzywny.
Nie wolno spalać: plastikowych pojemników i butelek po napojach, zużytych opon, innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu.
Podczas spalania odpadów powstają trujące substancje taki jak: pyły, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór oraz cyjanowodór. Należy mieć świadomość, iż substancje które wytworzą się podczas spalania osiadają następnie na roślinach i wszystkim co nas otacza, dostają się do wód gruntowych.

Data opublikowania: 14:01, 19 sierpnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności