,,ZŁOTE GODY” w Gminie KonopnicaW dniu 16 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy Konopnica odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim obchodzącym jubileusze co najmniej 50 – lat zawarcia związków małżeńskich, zwana potocznie jako „Złote Gody”.

Uroczystość otworzył i prowadził Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Konopnicy Jerzy Wójtowicz.    

W bieżącym roku „Złote Jubileusze” obchodzili Państwo :

Władysława i Józef Wojtaszko z Radawca Małego,

Janina i Henryk Sobczak z Motycza-Józefina,

Janina i Witold Caboń z Motycza Leśnego,

Danuta i Stanisław Kliczka z Radawca Dużego,

Alfreda i Leopold Chotkowscy z Marynina,

Danuta i Jan Dziedziak z Marynina,

Krystyna i Tadeusz Mącik z Szerokiego,

Róża i Stanisław Palak z Kozubszczyzny,

         Po powitaniu Jubilatów i ich rodzin nastąpiło powitanie przybyłych gości w osobach :

Ks. kan. Stanisława Szatkowskiego, proboszcza parafii Motycz,

Pana Andrzeja Dudy – Przewodniczącego Rady Gminy,

Pana Mirosława Żydka – Wójta Gminy,

Pana Konrada Banacha – Zastępcy Wójta Gminy,

Pani Małgorzaty Sulisz – asystenta Wójta ds. kultury,

Pana Krzysztofa Ostrowskiego – Zastępcy Kierownika USC,

Pana Dariusza Sobczaka – radnego Gminy Konopnica,

P. Anny Skrzetuskiej – sekretarki Wójta.

          W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Konopnica – Mirosław Żydek podziękował Jubilatom za przeżyte wspólnie lata i dokonania oraz życzył  im dużo zdrowia, radości i szacunku ze strony najbliższych.

          Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Duda złożył Jubilatom życzenia doczekania w zdrowiu i dostatku kolejnych jubileuszy.

          Z kolei Ks. kan. Stanisław Szatkowski gratulował dochowania przysięgi małżeńskiej i wspólnego trwania na „dobre i złe”. Poprowadził odnowienie przysięgi małżeńskiej oraz modlitwę w intencji Jubilatów.

          Potem nastąpiła najważniejsza część spotkania, to jest dekoracja Jubilatów medalami

„Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP, wręczanie dyplomów, upominków i kwiatów.

          Dostojne pary małżeńskie występowały kolejno przed front, gdzie Wójt Gminy, Przewodniczący Rady i Zastępca Wójta dekorowali Jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta RP, wręczali legitymacje, dyplomy, upominki i bukiety czerwonych róż.           Ks. kan. Stanisław Szatkowski wręczał Jubilatom biblię oraz tradycyjny polski bochen chleba. Po wręczeniu medali wzniesiono toast lampką szampana za zdrowie i pomyślność wyróżnionych par małżeńskich, a zespół wokalno-muzyczny odegrał tradycyjne „Sto lat”.             W imieniu Jubilatów głos zabrał Jan Dziedziak, były Naczelnik Gminy Konopnica który podziękował władzom gminy i osobiście Panu Wójtowi Mirosławowi Żydkowi za zaproszenie do urzędu, przygotowanie pięknej uroczystości i docenienie dokonań Jubilatów.

Jubilaci wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi zajęli miejsca przy zastawionym odświętnie stole. Przy obiedzie i  poczęstunku, rozmowach, wspomnieniach oraz muzyce i śpiewie w wykonaniu zespołu muzycznego upłynął wspólnie spędzony czas.                              Utwory muzyczne nawiązywały do melodii z czasów młodości Państwa Jubilatów oraz do polskiej tradycji, również pięknie brzmiały włoskie melodie.

Kolejną miłą niespodzianką był wjazd na salę tortu okolicznościowego z napisem „Złote Gody”, a następnie jego krojenie i częstowanie Jubilatów oraz gości, przy kawie i herbacie.

Pani Małgorzata Sulisz uwieczniała momenty dekoracji medalami oraz całego przebiegu uroczystości wykonując zdjęcia pamiątkowe, które zostaną przesłane  Jubilatom na płytach DVD.

Miła atmosfera całego spotkania udzieliła się wszystkim obecnym i prawdopodobnie na długo pozostanie w pamięci Jubilatów.

            A w przyszłym roku 2014 – swoje „Złote Jubileusze” będą obchodzić pary małżeńskie, które zawierały śluby cywilne w 1964 r., już można zadeklarować udział w uroczystości, która zapowiada się bardzo obiecująco i ciekawie.

Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 08:04, 21 listopada 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności