Unia Europejska dofinansuje zakup samochodu strażackiego

www.jpg


Informujemy, że Gmina Konopnica (działając w partnerstwie z gminami: Niedrzwica Duża, Bełżyce, Jastków) otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.1 „Ochrona i kształtowanie środowiska” Kategoria III: „Bezpieczeństwo ekologiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w łącznej kwocie 2.714.216,59zł

Dofinansowanie to przeznaczone jest na zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (po jednym dla każdego z gmin-partnerów) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratowniczym i nowoczesnymi środkami łączności. Nasza Gmina przeznaczy zakupiony samochód do OSP Pawlin, jednostki działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Nasza jednostka, jak i jednostki gmin-partnerów należą do sekcji spośród wszystkich OSP województwa lubelskiego, dla których obszar działania należy do najtrudniejszych, najbardziej rozległych, jak również najgęściej zaludnionych. Otrzymanie  dofinansowania do zakupu nowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawlinie spowoduje poprawę skuteczności ratownictwa i zapewnienie pełnej gotowości bojowej.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pawlin realizowany jest w ramach projektu „Zakup wyposażenia dla OSP Moszenki, OSP Pawlin, OSP Strzeszkowice Duże i OSP Babin należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Data opublikowania: 15:19, 14 stycznia 2010

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności