Sieć wodna

[Rozmiar: 65556 bajtów]
Na terenie gminy Konopnica istnieje słabo rozwinięta sieć rzeczna. Przepływające rzeki i strumyki są niewielkie. Pod względem hydrograficznym gmina zajmuje wyjątkową pozycję jako źródlowiskowy obszar następujących rzek: Czechówki, Ciemięgi, Ciemięgi południowej będącej dopływem Nędznicy i potoku spod Konopnicy. Grupują się one na wschód od lotniska w Radawcu tworząc jeden duży obszar źródliskowy.

¬ródło św. Józefa
Południowa część gminy znajduje się w zasięgu zlewni Bystrzycy i odwadniana jest przez przez strumyk zwany Ciemięgą. Część północna stanowi obszar źródlowiskowy dla Ciemięgi i dopływu Czechówki zwanego Łazęgą oraz dla potoku spod Konopnicy. Niewielki zachodni fragment gminy należy do zlewni rzeki Bystrej.

Doliny rzek: Czechówki, Ciemięgi i potoku spod Konopnicy są głęboko wcięte w podłoże lessowe z licznymi suchymi dolinkami i wąwozami. Natomiast doliny Ciemięgi południowej są płaskie i słabo wykształcone.

Widoczny jest stopniowy zanik wody w niektórych rzeczkach i strumykach. Dla poprawy stosunków wodnych postuluje się budowę zbiornika małej retencji. Małe zasoby wodne wykluczają możliwość wykorzystania przepływających przez gminę rzek do odprowadzania ścieków gminnych.

Data opublikowania: 12:16, 2 października 2007

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności