Ludność

Według danych z dnia 31 grudnia 2014r. łączna liczba ludności w gminie Konopnica wynosiła 12643 osób. W stosunku do lat poprzednich zauważyć można znaczny wzrost liczby ludności zamieszkującej Naszą gminę. średnia gęstość zaludnienia wynosi 137 osób na km2. W roku 2014 zanotowano dodatni przyrost naturalny wynoszący +2. Liczba kobiet i mężczyzn wynosi odpowiednio 6449 i 6194, wskaźnik feminizacji wynosi 104. Gminę zamieszkuje 2723 osób w wieku przedprodukcyjnym, 8346 osób w wieku produkcyjnym i 1574 osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowi odpowiednio 21,54%, 66,01% i 12,45%. Do miejscowości o największej liczbie mieszkańców należą: Motycz, Radawiec Duży, Konopnica i Kozubszczyzna. W ostatnich latach zauważa się dynamiczny wzrost liczby mieszkańców osiedlających się we wschodniej części gminy, bezpośrednio sąsiadujące z aglomeracją Lublina.

Data opublikowania: 12:15, 2 października 2007

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności