Sanitacja wsi w zabudowie rozproszonej.

Uzupełnieniem sieci kanalizacyjnej jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 współfinansowanych w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Gmina Konopnica otrzyma 1 884 521,00 zł na budowę 146 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości: Radawiec Mały, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie i Pawlin.

Data opublikowania: 23 grudnia 2009

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności