Realizacja Projektu Mała Szkoła Wielkich Sukcesów

Mała Szkoła Wielkich Sukcesów to projekt, którego realizacja rozpoczęła się w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich  we wrześniu br. Działanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne.

Pierwsze zajęcia rozpoczęły się już 11 września, a na dzień dzisiejszy odbyło się ponad 300 godzin  zajęć z zakresu kompetencji językowych, kompetencji informatycznych, kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz  zajęć z uczniami z SPE . Projekt nakierowany jest na rozwijanie kompetencji kluczowych z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Podczas spotkań z prowadzącymi uczniowie doskonalą swoje umiejętności, poszerzają wiedzę, zdobywają nowe doświadczenia. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z robotyki i programowania. Na robotyce uczniowie konstruują własne roboty, i choć czynności te są ogromną frajdą, to zmuszają  do logicznego myślenia, uczą projektowania oraz pracy w zespole. Tu nauka poprzez zabawę przynosi naprawdę wspaniałe efekty. Uczniowie chętnie uczęszczają także na zajęcia przyrodnicze, matematyczne i językowe. Na tych ostatnich poszerzają słownictwo, szlifują gramatykę, konwersują, odgrywają scenki sytuacyjne.

W ramach projektu odbywają się także zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania oraz pracy z uczniem z SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Nasi uczniowie otrzymują wsparcie z matematyki, ortografii, na gimnastyce korekcyjno-kompenacyjnej korygują wady postawy, uczęszczają na logopedię. Ważnym elementem działań projektowych jest wsparcie pedagoga w postaci porad i konsultacji skierowanych zarówno do uczniów, jak i rodziców w wymiarze 5 godz. tygodniowo.

Mocną stroną projektu są także darmowe wyjazdy edukacyjne i wycieczki szkolne, w każdym semestrze planowany jest przynajmniej jeden wyjazd.

Projekt umożliwia także doskonalenie warsztatu pracy nauczycielom poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych ( z tej ostatniej możliwości skorzystało aż pięć osób).

Mała Szkoła Wielkich Sukcesów to działanie, dzięki któremu nasza placówka zyskała możliwość zakupu licznych pomocy dydaktycznych, a jak wiadomo, dobra baza dydaktyczna przekłada się na jakość nauczania.

Cały projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła na jego realizację otrzymała 527 478,12 zł.

Aneta Putowska

Data opublikowania: 10:56, 5 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności