Zakaz wypalania traw

Przypominamy, iż obowiązuje zakaz wypalania traw!!!

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):

• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Więcej informacji na stronie http://www.stoppozaromtraw.pl/

Data opublikowania: 14:44, 19 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności