Powiat Lubelski: Finał informatyzacji urzędów

Kontakt mieszkańców z urzędami będzie łatwiejszy, a załatwianie spraw szybsze. Takie będą efekty projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie lubelskim”. Jego realizacje podsumowano podczas konferencji, która odbyła się w piątek 16 grudnia.

Oprócz przedstawicieli władz powiatowych uczestniczyli w niej wójtowie 15 gmin z terenu powiatu oraz wykonawcy prac niezbędnych do wdrożenia zmian. Dzięki modyfikacjom tradycyjny sposób załatwiania spraw urzędowych w powiecie lubelskim odejdzie do lamusa. Klienci urzędów będą mieć 24-godzinny dostęp do e-usług i kontrolę nad obiegiem dokumentów. W jednym miejscu na portalu www.eurzad.powiat.lublin.pl znajdą też aktualności z gmin, ogłoszenia o przetargach oraz wszystkie informacje dotyczące wolnych miejsc pracy. To wyjątkowy projekt w skali kraju. – Wprawdzie e-usługi wprowadza wiele samorządów, ale Powiat Lubelski poszedł o krok dalej i tzw. brokerem integrującym połączył Starostwo Powiatowe z urzędami gmin na swoim terenie – podkreśla koordynator wspólnego przedsięwzięcia Anetta Cygan. Dlatego projekt, którego realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2010 roku, wymagał wielomiesięcznych przygotowań, które trwały od 2007 roku. Rok później została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Lubelskim, a gminami: Bełżyce Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice Wojciechów, Wólka, Wysokie i Zakrzew.

Chociaż samorządy gminne mogłyby wprowadzać modyfikacje we własnym zakresie, prawie wszystkie z powiatu lubelskiego zdecydowały się na wdrożenie wspólnego pomysłu. – Podstawowym argumentem za podjęciem takiej decyzji była możliwość zintegrowania systemów informatycznych i baz danych – powiatowych i gminnych. Chodzi przede wszystkim o dostęp do ewidencji geodezyjnej i ewidencji pojazdów – tłumaczy wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz. W ten sposób dotychczasowy papierowy obieg dokumentów między powiatem a gminami można zastąpić elektronicznym przepływem informacji. By te i inne udogodnienia wprowadzić w życie samorządy wspólnie postarały się o dofinansowanie z funduszy unijnych. W lipcu 2009 roku Powiat Lubelski, który był liderem projektu, złożył wniosek o dofinansowanie i otrzymał 5 milionów 985 tysięcy 768 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, co stanowi 85 procent wartości projektu. Umowa na dofinansowanie została podpisana 30 czerwca 2010 r., a cztery miesiące później rozpoczęła się realizacja projektu. W ciągu kolejnych miesięcy urzędy zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt. Zakupiono m.in. 261 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 45 drukarek i 18 urządzeń wielofunkcyjnych. Zbudowano 12 kilometrów sieci lokalnej (LAN) i 1 kilometr zmodernizowano. Bazy danych, obsługujące poszczególne rejestry i ewidencje zostały tak zintegrowane, by urzędnicy w każdym urzędzie mieli do nich wgląd i mogli je wykorzystywać nie czekając na przesłanie potrzebnych informacji z innego urzędu. Zainstalowano również oddzielną serwerownię, ponieważ oprócz bazy danych powstał portal internetowy www.powiatlublin.eurzad.eu, na którym klienci mają dostęp do elektronicznych formularzy i wielu e-usług. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mają także szerszy dostęp do internetu. W urzędach i innych punktach użyteczności publicznej na terenie gmin zostały zainstalowane 22 hot spoty oraz 20 infomatów, czyli kiosków internetowych. Starosta lubelski Paweł Pikula ma nadzieję, ze oferta wprowadzona dzięki projektowi zachęci klientów do korzystania z e-usług. – Na to potrzeba czasu, ale myślę że zarówno urzędnicy jak i klienci przyzwyczają się do nowych możliwości i będą je wykorzystywać, bo komunikacja elektroniczna to korzyści dla obu stron – oszczędność czasu i pieniędzy – podkreśla starosta i zapowiada, że system będzie udoskonalany i promowany wśród mieszkańców.

Data opublikowania: 09:55, 27 stycznia 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności