OD 1 LISTOPADA 2012 ROKU NOWE KWOTY ZASIŁKU RODZINNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy – Dział świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 listopada 2012 roku zmienia się wysokość kryterium uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Nowe kryteria:

  • 539,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie ( było 504,00 zł )
  • 623,00 zł jeżeli w składzie rodziny jest niepełnosprawne

dziecko ( było 583,00 zł ) Nowe zasiłki rodzinne: · 77,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia ( było 68,00 zł )

  • 106,00 zł na dziecko powyżej 5 do ukończenia18 roku życia ( było 91,00 zł )
  • 115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia ( było 98,00 zł )

Kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń pielęgnacyjnych nie uległy zmianie.


  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. ( Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2012 roku, poz. 959 )

Data opublikowania: 08:43, 27 sierpnia 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności