Perspektywy rozwoju

Gmina Konopnica ze względu na swoje podmiejskie położenie ma szczególnie dobre warunki do rozwoju przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, handlu i usług oraz agroturystyki i bazy wypoczynkowo – rekreacyjnej.

Rolnicza Lubelszczyzna dostarcza obficie dorodnych ziemiopłodów. Ich najbliższym odbiorcą jest rynek 400-tysięcznego miasta a dogodny transport łatwo pozwala na wywiezienie przetworzonej żywności do innych regionów kraju i poza granice. Handel hurtowy, mniejsze i większe przedsiębiorstwa obsługujące przemysł i mieszkańców aglomeracji lubelskiej znajdą w gminie Konopnica lepsze i tańsze tereny pod inwestycje niż w obrębie wielkiego i miasta. Konopnica jest wreszcie naturalnym miejscem wypoczynku mieszkańców miasta, lokalizacji domków letniskowych, terenem gdzie potrzebne będą bary, zajazdy, motele, kąpieliska i inne obiekty umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu. Lotnisko Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu Dużym zaczęło już pełnić rolę gospodarczą, a w przyszłości jego znaczenie będzie coraz większe.

Gmina Konopnica posiada we wschodniej części opracowany plan zagospodarowania przestrzennego .Plan obejmuje następujące miejscowości : Stasin,Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Tereszyńskie,Zemborzyce Wojciechowskie.
W gminie nie ma zakładów, które zanieczyszczałyby środowisko naturalne. W rejonie Konopnicy, Radawca i Motycza w dolinach rzek, na bagnistych, niewykorzystywanych obecnie terenach, powstaną zbiorniki wodne. Wraz z sąsiadującymi z nimi kompleksami leśnymi stworzą dobre warunki do rekreacji.

zobacz mapę gminy

Data opublikowania: 10:33, 2 października 2007

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności