Handel i usługi

W gminie Konopnica zarejestrowanych jest 634 podmiotów gospodarczych, z przewagą małych firm usługowych i handlowych na potrzeby lokalne oraz produkcyjnych. Większość działających podmiotów to firmy jednoosobowe lub kilkuosobowe. Struktura branżowa podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy przestawia się następująco:

· Handel i gastronomia – 45

· Usługi budowlane – 82

· Zakłady rzemieślnicze – 377

· Stolarstwo – 22

· Transport samochodowy – 32

· Handel obwoźny – 45

· Instalatorstwo elektryczne – 12

· Działalność rozrywkowa – 1

· Usługi lekarskie – 1

· Lecznice dla zwierząt – 2

· Pozostałe – 15

Zakłady usługowe i rzemieślnicze świadczą usługi w zakresie produkcji rolniczej i potrzeb bytowych mieszkańców gminy. Handel i usługi skoncentrowane są w sektorze prywatnym. Sklepy wielobranżowe i inne usługi społeczne zlokalizowane są głównie w miejscowościach Konopnica, Motycz i Kozubszczyzna.

Data opublikowania: 14:12, 2 października 2007

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności