Opłatkowe spotkanie Radnych Konopnicy

img_1658.jpg
22 grudnia Radni Gminy Konopnica spotkali się na
uroczystej sesji przedświątecznej.
To tradycyjne już spotkanie opłatkowe stało się doskonałą okazją do podsumowania
dwuletniej pracy naszych samorządowców,
omówienia dotychczasowych osiągnięć.

Na spotkanie zostali zaproszeni wspaniali goście: poseł Jan Łopata, posłanka Izabela Sierakowska, proboszczowie konopnickich parafii: ks. Jan Domański, ks. Wincenty Cap, ks. Stanisław Paździor, ks. Konrad Dobrowolski. 
Wspólną modlitwę poprowadził ks. Jan Domański, proboszcz parafii Konopnica, po której wszyscy obecni złożyli sobie serdeczne życzenia przy tradycyjnym łamaniu opłatkiem.
Uroczysta część spotkania została zakończona informacją z działalności Gminy za okres 2006-2008. W przedstawionej prezentacji multimedialnej Mirosław Żydek omówił najważniejsze kierunki rozwoju Gminy podzielone na 7 modułów: dokumenty strategiczne, komunikacja społeczna, działalność kulturalna, oświata, sport, ochotnicze straże pożarne, infrastruktura.
Zaprezentowane zadania inwestycyjne i remontowe osiągnięte w czasie dwuletniej kadencji Rady Gminy wyniosły 14,4 mln zł, z czego ponad 4 mln to środki pozyskane z zewnątrz. 


Data opublikowania: 11:01, 6 stycznia 2009

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności