Jubileusz 690-lecia Motycza

20090519_1184710739_img_0116.jpg
"Wspomnienia historii ojczystej ziemi będą zawsze żywe w naszej pamięci…"

Trudno uwierzyć, że pierwsza pisemna wzmianka o Motyczu pojawiła się prawie siedemset lat temu.

30 listopada 1317r. ówczesny król Władysław Łokietek wydał dokument zezwalający na lokację kompleksu majątkowego Firlejów. W nim znajduje się zapis o przeniesieniu Motycza na prawa średzkie. Prace archeologiczne udowodniły istnienie osadnictwa na tym terenie już w okresie wczesnośredniowiecznym, jednakże zwyczajowo przyjęto datę 1317r. za udokumentowane początki Motycza. świętowanie 690 rocznicy tego wydarzenia połączone zostało z uroczystym oddaniem nowo wybudowanej sali gimnastycznej w szkole podstawowej  im. Wincentego Witosa.

Niedziela 17.05.2009r. przywitała Motycz pięknym słońcem. Tego dnia odbyły się tu wyjątkowe uroczystości – połączone obchody z okazji 690-tego jubileuszu Motycza oraz oddania nowo wybudowanego obiektu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa.

 Ta podwójna okazja zgromadziła wyjątkowo dostojne grono gości. Uroczystą mszę świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Motyczu odprawił arcybiskup Bolesław Pylak wraz z proboszczem Wincentym Capem. Następnie obydwaj dokonali poświęcenia nowych obiektów szkoły podstawowej. Wśród zaproszonych duchownych znaleźli się również ks. Jan Domański – proboszcz parafii w Konopnicy, ks. Henryk Misztal oraz ks. Józef Dmochowski. Resort oświaty reprezentowali: Pan Zbigniew Włotkowski Vice-Minister Edukacji oraz Panie Jolanta Kasprzak i Anna Janiszewska z Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Wśród przedstawicieli władzy ustawodawczej znaleźli się posłowie na Sejm PR – Pan Edward Wojtas oraz Pan Jan Łopata. Licznie stawili się samorządowcy: starosta lubelski Pan Paweł Pikula wraz z radnymi powiatu lubelskiego, Wójt Gminy Konopnica – Mirosław Żydek oraz radni naszej gminy z przewodniczącym Andrzejem Dudą na czele. Swoim przybyciem uroczystość zaszczycili również: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Jarosław Szymczyk, Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR Pan Andrzej Bieńko, Miejski Komendant Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Mirosław Hałas, Prezes Oddziału Regionalnego KRUS Pan Andrzej Pielach, Prezes NFOśiGW w Warszawie Pan Jan Wiater, Prezes WFOiGW Pan Wojciech Piekarczyk oraz wielu innych znamienitych gości.

Bezpośrednio po mszy świętej zaproszeni goście oraz zgromadzeni mieszkańcy Motycza udali się do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa. Tu odsłonięto pamiątkowy obelisk autorstwa Witolda Marcewicza na cześć mieszkańców wsi Motycz. Fundatorem obelisku jest Poseł na Sejm RP i jednocześnie mieszkaniec Motycza Pan Jan Łopata.

 Następnie, uroczystym przecięciem wstęgi oficjalnie oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna – tym samym już wszystkie placówki szkolne w naszej gminie poszczycić się mogą obiektami sportowymi. Dalsze uroczystości poprowadzili Pan Andrzej Duda – przewodniczący Rady Gminy Konopnica oraz Pani  Jadwiga Młynarska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Motyczu.

Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca.

Wójt naszej gminy, Mirosław Żydek, ufundował dla szkoły  laptopa. Minister Zbigniew Włodkowski dołączył do niego programy edukacyjne dla dzieci.

Wręczone zostały również odznaczenia Zasłużonych dla Gminy Konopnica. Tym zaszczytnym medalem z rąk Wójta Mirosława Żydka uhonorowani zostali: Arcybiskup Bolesław Pylak,                    ks. Henryk Misztal oraz Czesław Maj (odznaczenie w jego imieniu odebrała córka – Pani Anna Niedziałek, gdyż stan zdrowia nie pozwolił naszemu poecie na osobiste uczestnictwo w uroczystościach). Medal Wojewody za dotychczasowy wkład pracy i zaangażowanie otrzymała Pani dyrektor Jadwiga Młynarska.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni obejrzeli akademię w wykonaniu dzieci ze szkoły w Motyczu opowiadającą o losach i historii ich rodzimej wsi. Młodym aktorom należą się słowa szczególnego uznania za wielki kunszt  aktorski, który został doceniony przez publiczność brawami na stojąco.

W tym miejscu składamy podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i organizację niedzielnych uroczystości, w szczególności dla Grona Pedagogicznego i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Motyczu, dla uczniów               i rodziców, Przewodniczącego Rady Gminy  Andrzeja Dudy.

Podziękowania należą się również wszystkim przybyłym gościom, którzy pomimo napiętych harmonogramów znaleźli czas, by zaszczycić swoją obecnością naszą uroczystość.

Galeria zdjęć

Data opublikowania: 08:01, 20 maja 2009

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności