OGŁOSZENIE

Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 27,5%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 21,53 %

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli zamieszkanych nieruchomości z terenu naszej gminy:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Data opublikowania: 08:49, 10 października 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności