Dożynkowe podziękowania

W dniu 24 sierpnia 2014r, w Motyczu odbyły się dożynki parafialne. Zgodnie z kultywowaną od wielu lat tradycją przed ołtarz w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej w Motyczu zostały przyniesione piękne wieńce dożynkowe wraz z chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów. Misternie uwite wieńce wykonały panie z kół gospodyń: Motycza, Motycza Góry, Motycza Leśnego, Sporniaka oraz dzieci z warsztatów artystycznych w „Domu Kultury” w Motyczu.

Nad całą uroczystością czuwał ksiądz Stanisław Szatkowski.

Przed kościołem witał uczestników dożynek starodawny mendel, ułożony ze snopów ręcznie skoszonej pszenicy, przewiązanych powrósłem, któremu ciekawie przyglądali się przedstawiciele młodego pokolenia.

W uroczystościach dożynkowych wzięli udział: Jan Łopata, Poseł na Sejm, Mirosław Żydek, Wójt Gminy Konopnica, Andrzej Duda, Przewodniczący Rady Gminy , Radni Rady Gminy Konopnica oraz mieszkańcy naszej parafii.

Na początku mszy świętej Pan Jan Łopata przytoczył wiersz poety ludowego Jana Pocka z Kalenia k/Markuszowa pt. „Ceremoniał polny”, który przeniósł nas na chwilę na pole … „do kościółka z kwiatów kąkolu…”

Dziękczynna Msza święta była podziękowaniem za zebrane plony.

Na koniec głos zabrał gospodarz naszej gminy Pan Mirosław Żydek, który podkreślił, że wieś się zmienia, ale nie możemy zapomnieć o tradycji i w oparciu o nią należy budować nowoczesność.

Ta tradycja w naszej parafii to wieńce dożynkowe, to stara pieśń dożynkowa „O żniwny wieńcu” śpiewana podczas uroczystej mszy oraz rozdawane po mszy kromki chleba upieczonego w naszych domach.

Anna Niedziałek

Data opublikowania: 15:33, 26 sierpnia 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności