OGŁOSZENIE

Gmina Konopnica informuje, że jest zainteresowana zakupem działki, położonej w miejscowości Zemborzyce Podleśne, o powierzchni ok. 0,30 ha, z przeznaczeniem w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica pod zabudowę usługową lub mieszkaniową z usługami.

Działka będzie przeznaczona na cele sportowe, kulturalne i pod budowę świetlicy.

Oferty zawierające numer i powierzchnię działki oraz cenę prosimy składać do dnia 31.03.2014 w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica.

Data opublikowania: 15:43, 11 marca 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności