OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Konopnica, na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753) podaje do publicznej wiadomości, że w roku 2013 wyłapywanie bezdomnych psów prowadzone będzie stale na terenie całej gminy Konopnica. Wyłapywanie bezdomnych psów przeprowadzane będzie przez Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów, zgodnie z zawartą umową. Odłowione psy umieszczane będą w schronisku w Nowodworze.

Wójt Gminy Konopnica
Mirosław Żydek  

Data opublikowania: 10:29, 1 marca 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności