Nasze Gimnazjum w czołówce Polski!

Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim w ogólnopolskim konkursie EDUinspiracje uzyskało tytuł Laureata w kategorii instytucjonalnej. Zawalczyło bowiem o przyznanie autorskiemu projektowi Sztuka łączy Narody -– polsko-litewski dialog miedzykulturowy – miana najlepszego projektu edukacyjnego w Polsce w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Konkurs EDUinspiracje 2013 pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ambasady Norwegii, jest inicjatywą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która ma na celu zapewnienie maksymalnego wykorzystania rezultatów i efektywnej promocji działań projektowych, dofinansowanych przez FRSE w latach 2007-2013.

Obok obecnych w EDUinspiracjach od dwóch lat beneficjentów programu „Uczenie się przez całe życie”, do grona adresatów konkursu dołączyli beneficjenci programów „Młodzież w działaniu”, eTwinning, European Language Label, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. 

W tym roku konkurs ogłoszony został pod hasłem Historie sukcesu – jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie? Poprzez promocję przykładów dobrych praktyk – projektów, które odniosły sukces, ma on na celu promowanie korzyści płynące z właściwego wykorzystania środków z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Laureatów wybierano w kategorii indywidualnej i instytucjonalnej. Pod uwagę brano działania na rzecz dzieci, młodzieży, studentów lub osób dorosłych, w tym osób starszych. Działania te musiały umożliwiać rozwój organizacyjny, zawodowy, a także osobisty uczestników projektu dzięki innowacyjnej organizacji procesu uczenia się, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Nasi gimnazjaliści realizowali niezwykle oryginalny projekt Sztuka łączy Narody, tworząc w Gdańsku międzynarodowy teatr uliczny, promujący najwyższe wartości.

Delegację szkoły zaproszono na uroczystą Ceremonię wręczenia nagród laureatom konkursu EDUinspiracje 2013, która odbędzie się podczas uroczystej gali 21 listopada w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Ceremonia połączona jest z obchodami jubileuszu dwudziestolecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 25-lecia istnienia europejskich programów edukacyjnych i 15-lecia ich obecności w Polsce.  

Lidia Skubisz

Data opublikowania: 07:51, 21 listopada 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności