Komunikat dot. złej jakości wody na ujęciu w Motyczu

Szanowni Mieszkańcy, w czasie badań kontrolnych wody na ujęciu w Motyczu stwierdzono w wodzie obecność bakterii coli oraz enterokoków kałowych.
W związku z tym Wójt Gminy Konopnica zwraca się z apelem do mieszkańców Motycza, Motycza Józefina, Motycza Leśnego oraz Sporniaka o nie korzystanie z wody dostarczanej z tego ujęcia do celów bytowych. Woda w obecnym stanie nadaje się jedynie do spłukiwania toalet.

Obecnie zwróciliśmy się do Zakładu Agram S.A. z prośbą o zakup wody w celu przełączenia zasilania obecnego Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Motycz.

O dalszych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Data opublikowania: 12:43, 6 lipca 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności