W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Gmina Konopnica otrzymała grant w wysokości   74 980,80 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół.

Data opublikowania: 18:57, 21 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności