Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Działając na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057)  podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2020 r. do Wójta Gminy Konopnica wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach tzw. małych grantów, zgłoszona przez  Stowarzyszenie Artystyczne Para-Buch  pn. „ Głos, Ciało, Ruch”.

Każdy, w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia, może zgłosić uwagi  dotyczące oferty telefonicznie pod numerem  81 50 31 081  wew. 37  lub  pisemnie  na adres: [email protected].

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

 

Data opublikowania: 14:27, 16 lipca 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności