Kolejny sukces Gimnazjum w Radawczyku Drugim! Inwencja twórcza bez granic!

W Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim zapanowała wielka radość! Młodzież ponownie otrzymała dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu w ramach Funduszu Polsko-Litewskiego. Entuzjazm jest tym większy, że spośród 98 wniosków zgłoszonych do konkursu, szkoła uzyskała najwyższą kwotę, zaś pomysł zaakceptowano w całości.

Projekt stanowi dla młodzieży wielkie wyzwanie, gdyż sam tytuł Sztuka łączy narody – dialog międzykulturowy, zobowiązuje do stworzenia spektaklu – pantomimy, który zostanie stworzony i przedstawiony w niekonwencjonalny sposób (teatr uliczny-Stare Miasto Gdańsk).

Głównym celem projektu jest zbudowanie przyjaznej więzi opierającej się na współpracy promowaniu dialogu międzykulturowego poprzez wspólne innowacyjne działania artystyczne. Obejmuje młodzież z mniejszymi możliwościami ekonomicznymi, pochodzącą z terenów wiejskich z Polski i Litwy. Ponadto wspólne tworzenie ma wydobyć potencjał artystyczny, rozwinąć inwencję twórczą, wyłonić talenty oraz zmotywować do nauki języków obcych.

Gimnazjaliści z niecierpliwością oczekują wyjazdu i spotkania z nowymi przyjaciółmi.

Data opublikowania: 11:00, 4 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności