11 091,00 EUR pozyskane przez Gimnazjum w Radawczyku Drugim, na międzynarodową wymianę młodzieży.

Projekty międzynarodowe zagościły już na dobre w naszej szkole. Można powiedzieć, że mamy 100%-ową skuteczność w pozyskiwaniu środków na ten cel. To już trzeci projekt w ostatnich dwóch latach. Tym razem przyjmować będziemy młodzież litewską na naszych terenach tj. w Janowie Lubelskim. Celem głównym projektu jest zbudowanie przyjaznej więzi opierającej się na współpracy, wzajemnym poznaniu i zrozumieniu pomiędzy młodzieżą polską (15 os.) z gminy Konopnica i litewską (15 os. ) z Ariogala poprzez wzajemne poznanie historii regionu, tradycji rodzinnych, obrzędów oraz kultury i sztuki ludowej. Wymiana doświadczeń związanych z tradycjami rodzinnymi i kultura ludową będzie możliwa dzięki włączeniu do działań projektowych seniorów z Polski i Litwy, z którymi młodzież przeprowadzać będzie wywiady i zbierać informacje. Wywiady z seniorami na Litwie zostaną przeprowadzone przed przyjazdem grupy litewskiej do Polski a z seniorami polskimi wspólnie już w Polsce (w Janowie Lubelskim i okolicy). Młodzież uczestniczyć będzie również we wspólnych wycieczkach i zwiedzaniu. Zebrane informacje pozwolą młodzieży przygotować w ostatnich dniach projektu święto Kultury Ludowej, czyli wydarzenie dla społeczności lokalnej Janowa Lubelskiego ,promujące wzajemne poznawanie kultury, dialog międzypokoleniowy oraz współpracę młodzieży polskiej i litewskiej. Ponadto po wymianie młodzież będzie dzielić się swoimi doświadczeniami w czasie specjalnych lekcji dla swoich rówieśników. Mamy nadzieję, że pieniądze pozyskane z Fundacji Rozwoju Edukacji będą udaną inwestycją w naszych gimnazjalistów i ich rozwój.

Data opublikowania: 19:36, 19 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności