„Karp po strażacku” w gminie Konopnica

W dniu 17 grudnia 2016 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w strażnicy OSP Konopnica, połączone z VI Edycją Konkursu Kulinarnego „Karp po strażacku”. Na spotkanie przybyli strażacy ochotnicy oraz zaproszeni goście. Przybyli między innymi: Druh Antoni Skrabucha – Prezes Oddziału Powiatowego Związku i Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego, Pan Dariusz Gajo – Członek Zarządu Powiatu reprezentujący Starostę Lubelskiego Pawła Pikulę, Druh Mirosław Żydek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego i Wójt Gminy Konopnica, st. bryg. Mieczysław Dziura – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego, Druh Piotr Gołębiowski – Członek Zarządu Oddziału Powiatowego, Druh Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego, Druh Konrad Banach – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Sekretarz Gminy, st. kpt Adam Pietrzak – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Bełżycach, Druh Lucjan Orgasiński – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Pani Anna Olszak – Zastępca Wójta, Druhna Marta Skulimowska – Skarbnik Gminy, Pani Małgorzata Sulisz – asystent wójta ds. kultury, Druh Andrzej Duda – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Waldemar Sulisz – redaktor „Dziennika Wschodniego”, Pan Roman Madejek – właściciel firmy „Rolbud”, Pan Krzysztof Ostrowski – sołtys wsi Konopnica.  Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Druh Jerzy Sieńko. Po powitaniu zaproszonych gości i strażaków Prezes Jerzy Sieńko wspólnie z Komendantem Gminnym mł. asp. Tomaszem Wójcikiem przedstawili szczegółowe sprawozdanie z działalności strażackiej w 2016 r. Na szczególną uwagę zasługują wysokie wydatki na zakupy wyposażenia OSP sfinansowane z budżetu gminy,  zakup dwóch nieruchomości na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz duża liczba przeszkolonych w bieżącym roku strażaków. Jest to kolejny, dobry rok dla działalności strażackiej w gminie Konopnica. Na zakończenie wystąpienia Druh Jerzy Sieńko złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia świąteczne. Następnie głos zabrał Druh Antoni Skrabucha – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP. W swoim wystąpieniu Druh Prezes życzył zgromadzonym strażakom z gminy Konopnica kolejnego dobrego Nowego Roku 2017 oraz spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bełżycach starszy kapitan Adam Pietrzak podziękował Panu Wójtowi Mirosławowi Żydkowi i Prezesowi Jerzemu Sieńko za bardzo dobrą współpracę oraz życzył wszystkim obecnym Wesołych Świąt. Druh Mieczysław Dziura, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP życzył wszystkim uczestnikom ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i  dobrego Nowego Roku. W kolejnym punkcie ks. Dziekan Jan Domański  poprowadził modlitwę wigilijną, a ks. kapelan Marcin Turowski odczytał ewangelię o narodzeniu Jezusa według Św. Łukasza. Pięknie zabrzmiały tradycyjne polskie kolędy śpiewane przez licznie zgromadzonych strażaków. Następnie wszyscy obecni łamali się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia. Redaktor Waldemar Sulisz odczytał  protokół i wyniki VI Edycji Konkursu Kulinarnego „Karp po strażacku”. Komisja w składzie: red. Waldemar Sulisz, Antoni Skrabucha – Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego i Jerzy Strzyż – szef kuchni współpracujący z renomowanymi restauracjami w regionie oceniała walory smakowe i wizualne potraw oraz ich związek z polską tradycją. W kategorii „Karp na zimno” zgłoszono 7 potraw: I miejsce – OSP Radawczyk Drugi, II – OSP Tereszyn, III – OSP Zemborzyce Tereszyńskie. W kategorii „Karp na gorąco” oceniano 10 potraw: I miejsce – OSP Motycz, II – OSP Zemborzyce Tereszyńskie, III – OSP Szerokie. Pan Jerzy Strzyż pogratulował jednostkom OSP za bardzo wysoki poziom kulinarny przygotowanych potraw z karpia. Następnie wręczono statuetki za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach oraz dyplomy pamiątkowe. Bardzo sprawnie konkurs „Karp po strażacku” prowadziły Panie Anna Skrzetuska, asystent wójta i Karolina Skrzetuska-Turska. Na zakończenie strażacy z Konopnicy zaprosili wszystkich na wspólny poczęstunek wigilijny. Smaczne potrawy i serdeczna atmosfera wieczoru w gronie strażaków i zaproszonych gości udzieliła się wszystkim uczestnikom spotkania. Strażacki wieczór wigilijny, dnia 17 grudnia 2016 r. upłynął w miłej, polskiej tradycji świątecznej.

                                                                                                       Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 10:20, 21 grudnia 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności