INFORMACJA

Informujemy, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
z terenów nieruchomości zamieszkałych gminy Konopnica w 2016r. nie uległa zmianie. Za odpady zbierane w sposób selektywny opłata wynosi 8zł/osobę/miesiąc, przy odpadach zbieranych nieselektywnie 16zł/osobę/miesiąc.

Kwartalną opłatę należy uiszczać do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Gminy Konopnica Bank Spółdzielczy
w Poniatowej Nr 07 8735 0007 4000 0008 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne, imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby na którą była składana deklaracja, z dopiskiem „opłata za odpady” lub „opłata za śmieci”. Wpłat można również dokonywać u sołtysa wsi.

Data opublikowania: 11:57, 11 stycznia 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności