Podpisywanie umów na instalacje fotowoltaiczne – Lista rezerwowa

Gmina Konopnica informuje, że  z uwagi na rezygnacje  wielu osób  zakwalifikowanych do podpisania umowy na instalacje fotowoltaiczne    pozostały wolne miejsca. Dlatego też osoby, które złożyły deklaracje uczestnictwa w montażu instalacji fotowoltaicznych,  a nie  znalazły  się na  wykazie osób zakwalifikowanych do podpisywania umów zamieszczonej wcześniej na stronie internetowej mogą zgłaszać się do podpisania umowy do dnia 24 maja 2016r. w Urzędzie  Gminy Konopnica  pokój nr 20 w godzinach: 

  • dnia 19 maja (czwartek ) 730 do 1530
  • dnia 20 maja (piątek) godz. 730 do 1500
  • dnia 23 maja( poniedziałek) godz. 730 do 1530
  • dnia 24 maja( wtorek) godz. 730 do 1600 

Do podpisania umowy zobowiązani są  stawić się właściciele i   współwłaściciele działek z dowodami osobistymi.

W celu podpisania umowy należy dostarczyć

fakturę za   zużytą energię w 2015r lub 2014r. (w celu  ustalenia faktycznego rocznego zużycia energii przez gospodarstwo domowe). W przypadku braku takiej faktury należy dostarczyć fakturę za przynajmniej 1 okres rozliczeniowy w 2015r lub 2016r lub w 2014r.

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dowód wpłaty  zaliczki

  • 300zł –na konto Gminy Konopnica

w Banku Spółdzielczym w Poniatowej

Nr konta: 71  8735 0007 4000 0008 2000 0410 

Na dowodzie wpłaty należy  umieścić informację : Zaliczka na ogniwa 

 

Gmina zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości podpisanych umów w przypadku  gdy na podstawie weryfikacji faktur okaże się że suma mocy instalacji objętych zawartymi umowami przekroczy 2MW.

Data opublikowania: 15:17, 18 maja 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności