INFORMACJA WÓJTA

Z uwagi na zgłaszane przez niektórych podatników wątpliwości, dotyczące zmian w wysokości podatków od nieruchomości pragniemy poinformować, że podatki są wyliczane na podstawie przesyłanych danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lublinie.

W 2011 r. Starostwo Powiatowe przeprowadziło aktualizację użytków gruntowych w ewidencji geodezyjnej i do chwili obecnej przesyła do Urzędu Gminy informację o wprowadzonych zmianach. W wyniku przeprowadzonej aktualizacji u niektórych podatników nastąpiła zmiana w klasyfikacji gruntów. Zabudowane budynkami i budowlami części gruntów (np. drogi dojazdowe, podjazdy, szamba, trawniki itp.) zostały wyłączone z użytków rolnych i wprowadzone do ewidencji jako grunty o symbolach B – tereny mieszkaniowe. Dla tych obszarów naliczany jest podatek wg stawki dla gruntów pozostałych (nieruchomości). Stawka podatku od nieruchomości za grunty pozostałe na 2013 rok została ustalona na niezmienionym poziomie 0,31 zł. za 1 m2. Dla porównania od 2004 r. do 2011 r. stawka ta wynosiła 0,30 zł. za 1 m2 powierzchni. Tak więc zmiany w wysokości podatków nie wynikają ze wzrostu stawki podatku ale ze zmiany klasyfikacji gruntów, z gruntów rolnych na grunty pozostałe (B) opodatkowane podatkiem od nieruchomości.    

Uchwała Nr XII/92/2003 Rady Gminy Konopnica z dnia 28 listopada 2003r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Konopnica na rok 2013.

Data opublikowania: 09:02, 7 marca 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności