Debata – Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim


Debata przestrzeń

Gimnazjalisto, dbaj o otaczająca cie przestrzeń! Dnia 4 kwietnia 2013 r. na czwartej lekcji odbyła się debata pod hasłem : „I Ty możesz mieć wpływ na przestrzeń wokół siebie!”. Uczniowie wraz z panem Dyrektorem, nauczycielkami geografii i biologii, panią Putowską oraz panem konserwatorem debatowali nad zagadnieniem , co to znaczy przestrzeń przyjazna dla uczniów. Zebrania zastanawiali się nad ożywieniem naszych sal lekcyjnych, szkolnych korytarzy, upiększeniem szkolnego ogródka oraz odnowa szkolnego przystanka autobusowego. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością, każdy z nich przedstawił wiele ciekawych pomysłów. Wymyśliliśmy kilka interesujących akcji , które chcemy przeprowadzić na terenem naszej szkoły. W drugim tygodniu maja zostanie zorganizowany zielony tydzień pod hasłem: „Zielono mi przez 7 dni”. W ramach tej akcji będziemy porządkować sale lekcyjne, korytarze. Zorganizujemy konkurs plastyczny na oryginalny śmietnik i projekt odnowienia przystanku. Organizujemy kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup nowych roślin, chcemy pozyskać pieniądze na ten cel, również od sponsorów. Rozstrzygniecie konkursów planujemy na początku czerwca. Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Mamy nadzieję, że uda nam się sprawnie przeprowadzić zaplanowane akcje i zachęcić cała społeczność szkolna do działania. To ważne, by każdy uczeń naszego gimnazjum wiedział, że wszyscy możemy współtworzyć przyjazną przestrzeń!!! Wierzymy, że nasze inicjatywy zainspirują innych do działania. Uwaga ! Dnia 8 kwietnia, na sali gimnastycznej w czasie 30 minutowej przerwy zostanie ogłoszony konkurs plastyczny oraz pokażemy wam prezentację podsumowująca debatę.

Prezentacja

Debata-mój transport

Debata- „Transport-jak się poruszasz?’’ 4 kwietnia bieżącego roku w naszym Gimnazjum odbyła się debata, na której poruszyliśmy problem autobusów szkolnych, ścieżek rowerowych oraz wspólnych dojazdów i wyjazdów. Spotkanie rozpoczęliśmy od przywitania gości i wyjaśnienia, o czym będziemy rozmawiać. Debatę uprzedziliśmy wcześniejszym ogłoszeniem, na którym każda klasa wytypowała trzyosobową reprezentację. Pierwszym temacie jaki poruszyliśmy, były ścieżki rowerowe. W tym aspekcie poprosiliśmy o wypowiedź, naszego Pana od wychowania fizycznego- Roberta Wilka. Pan Robert w okresie wiosennym i letnim porusza się ścieżkami rowerowymi, dlatego uznaliśmy, że najlepiej o nich opowie. Pomocna okazała się także prezentacja multimedialna. Następnym problemem były autobusów szkolnych. Uczniowie aktywnie brali udział w dyskusji. Ostatnim tematem były wspólne dojazdy i wyjazdy. Tutaj głos zabrała pani Lidia Skubisz, która uświadomiła uczniów, że wspólne podróżowanie to duża odpowiedzialność. Na koniec podsumowaliśmy wszystko o czym mówiliśmy oraz wysunęliśmy następujące wnioski: 1. W autobusach szkolnych należy zachowywać kulturę osobistą-słowną jak i kulturę czynów. Jednym słowem : nie wolno śmiecić. 2. Zasady panujące na ścieżkach rowerowych są zbliżone do zasad panujących na ulicy. Podziękowaliśmy gościom za przybycie, a w najbliższym czasie, zorganizujemy akcję, na której przedstawimy wyniki debaty, całej społeczności szkolnej.

Data opublikowania: 20:29, 17 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności