BARDZO DOBRY WYNIK W SPRAWDZIANIE OKE W KRAKOWIE

BARDZO DOBRY WYNIK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY KONOPNICA W SPRAWDZIANIE UCZNIA KL. VI   ZORGANIZOWANEGO PRZEZ  OKE   W  KRAKOWIE

 

 

WYNIK-PKT

% PKT

SZKOŁY PODSTAWOWE GMINY KONOPNICA

26,60

67

POWIAT  LUBELSKI

24,10

60

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

24,00

60

WYNIK  KRAJOWY

24,17

61

Tabela 1. średni wynik punktowy szkół podstawowych gminy Konopnica na tle wyników uczniów, powiatu, województwa, kraju (w zależności od lokalizacji  szkoły). 

Do sprawdzianu organizowanego przez OKE w Krakowie w dniu  04 kwietnia 2013r. przystąpiło w województwie lubelskim 21 015 uczniów, w gminie  Konopnica 79 uczniów , ze szkół podstawowych w: Stasinie, Konopnicy, Radawcu Dużym, Motyczu, Zemborzycach Tereszyńskich.  Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce, na napisanie którego uczniowie mieli 60 minut.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z pisaniem, a nieco słabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

 

Gmina

średni wynik w punktach

średni wynik w procentach

Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu

 

Liczba uczniów z wynikiem

 

Liczba szkól z wynikiem

niskim

średnim

wysokim

niskim

średnim

wysokim

Bełżyce

24,3

60,6

139

27

88

24

0

5

2

Borzechów

20,7

51,9

31

12

15

4

2

1

0

Bychawa

22,8

57,0

120

25

73

22

1

1

3

Garbów

25,0

62,5

106

17

69

20

0

3

2

Głusk

23,8

59,6

80

18

47

15

0

4

0

Jabłonna

23,8

59,5

91

19

56

16

1

3

1

Jastków

23,9

59,8

131

25

81

25

0

3

2

KONOPNICA

26,6

66,5

79

10

44

25

0

2

3

Krzczonów

23,3

58,2

41

11

22

8

0

1

1

Niedrzwica Duza

24,1

60,1

135

29

78

28

1

4

4

Niemce

25,4

63,4

169

27

97

45

1

2

4

Strzyżewice

25,2

63,0

70

11

38

21

0

1

4

Wojciechów

25,3

63,2

63

10

40

13

1

1

3

Wólka

22,8

56,9

86

14

60

12

2

2

1

Wysokie

19,6

49,0

42

15

20

7

2

1

0

Zakrzew

23,1

57,7

32

8

18

6

0

2

0

 

Tabela 2. średnie wyniki uczniów w wybranych gminach powiatu lubelskiego oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. 

Powyższa tabela prezentuje średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu w gminach Powiatu Lubelskiego oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Szkoły z wynikiem niskim, to szkoły, których wyniki znajdują się od 1 do 3 stopnia skali staninowej, z wynikiem średnim od 4 do  6 stopnia skali staninowej, a zwynikiem wysokim od 7 do 9 stopnia skali staninowej. Prezentowane wyniki zostały obliczone z uwzględnieniem wyłącznie arkusza standardowego. Pokazują, że uczniowie Gminy Konopnica osiągnęli najlepszy średni wynik 26,6 pkt ze wszystkich szkół Powiatu Lubelskiego. Może to również świadczyć o właściwie prowadzonej polityce oświatowej w gminie, prowadzonej przez Radnych Gminy Konopnica i Wójta Gminy Mirosława Żydka. 

W obecnej formie egzamin odbywa się od 12 lat. W związku z sukcesywnym wdrażaniem reformy programowej przewiduje się wprowadzenie od 2015r. zmian w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, który będzie oparty na wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej. W 2015 r. nowy sprawdzian zdawać będą uczniowie obecnych klas czwartych. Będą oni pisać egzamin w dwóch częściach – w pierwszej będą rozwiązywać zadania z języka polskiego i z matematyki, w drugiej zaś zadania z języka obcego. Zmiana dotyczyć będzie zarówno jakości zadań, jak i formuły organizacyjnej egzaminu. 

Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom i Dyrektorom szkół osiągniętych wyników!!! 

Na podstawie:

  1. http://www.oke.krakow.pl-Wydział Badań i Analiz  OKE w Krakowie -„Wyniki uczniów i szkół podstawowych w gminach w 2013 roku”.
  2. http://www.men.gov.pl/-„Wstępne wyniki sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej w 2013 r. – informacja”.

 

Opracował: mgr Jacek Wójcik-dyr. Szkoły Podstawowej w Stasinie

Data opublikowania: 14:47, 3 czerwca 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności