INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-24 marca 2012r. organizowany jest wyjazd studyjny dla mieszkańców obszaru LGD zainteresowanych rozwojem turystyki oraz deklarujących współpracę w zakresie opracowania i wdrożenia sieciowego produktu turystyki wiejskiej na obszarze LGD "Kraina wokół Lublina".   W szczególności zaproszenie skierowane jest do członków LGD "Kraina wokół Lublina", przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców różnych branż, właścicieli i pracowników małych obiektów gastronomicznych, noclegowych, usługowych, lokalnych liderów, członków stowarzyszeń i organizacji działających na obszarze LGD, rolników zainteresowanych agroturystyką. 
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami związanymiz opracowaniem sieciowego produktu turystyki wiejskiej na obszarze małopolskich lokalnych grup działania: LGD "Dunajec-Biała", LGD "Dolina Karpia" .

W ramach wyjazdu planujemy:

*część teoretyczną- przedstawienie informacji przez przedstawicieli odwiedzanych LGD na przykładzie działań podejmowanych przez ich organizacje (Co to jest sieciowy produkt turystyki wiejskiej; Jakie korzyści daje opracowanie sieciowego produktu turystyki wiejskiej? Jakie mogą wystąpić bariery przy opracowaniu a następnie wdrożeniu SPTW? Jakie są poszczególne etapy budowania wspólnej oferty turystycznej informacje dot. poszczególnych etapów budowania wspólnej oferty turystycznej)

*część praktyczną – prezentacja oferty wybranych obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarze LGD "Dunajec Biała" (okolice Tarnowa) oraz LGD "Dolina Karpia" (okolice Krakowa i Wadowic) 

Uczestnictwo w wyjeździe jest bezpłatne. Wyjazd planowany jest w dniu 22 marca w godzinach rannych (ok. godz. 8.00) powrót w dniu 24 marca w godzinach wieczornych. 

Zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe należy dokonać do dnia 19 marca 2012r. telefonicznie 81 532 30 65 lub e-mail: [email protected] W przypadku większej liczby chętnych do udziału w wyjeździe niż planowana liczba uczestników (35osób) o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe.

Data opublikowania: 10:12, 13 marca 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności