ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE PALIWA ROLNICZEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020

Informujemy, że w 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składamy w dwóch terminach:

  1. od 3 lutego 2020 do 2 marca 2020– do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup paliwa rolniczego w okresie 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 r.,
  2. od 3 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020 do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup  paliwa rolniczego  w okresie od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła *

* W odniesieniu do bydła dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski dostępne są  w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 2.

wzór wniosku do pobrania

 

Data opublikowania: 13:50, 28 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności