Wyciąg z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS CoV 2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID 19 (w czas ie trwania pandemii/epidemii)

Data opublikowania: 13:25, 8 kwietnia 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności