Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy – Dział świadczeń Rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy – Dział świadczeń Rodzinnych przypomina, że w związku ze zmianami wynikającymi z art. 11 pkt 1 zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U.2012.1548 z dnia 31 grudnia 2012 r.) wygasają wszystkie decyzje na podstawie, których pobierane były świadczenia pielęgnacyjne.  

W związku z tym od 01 lipca 2013 r. należy ponownie ubiegać się o ustalenie prawa ( odpowiednio do przepisów ) do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego i złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami. 

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 10 lipca 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc lipiec 2013 r. nastąpi do dnia 31 lipca 2013 r. Wnioski złożone po 10 lipca 2013 r. zostaną rozpatrzone do 31 sierpnia 2013 r. a wypłata świadczeń przysługujących z lipiec 2013 r. nastąpi do 31 sierpnia 2013 r. wraz z bieżącymi świadczeniami.

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO śWIADCZEŃ MOŻNA POBIERAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIˇTKU W GODZINACH PRACY OśRODKA

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy – Dział świadczeń Rodzinnych pok. 24; Tel.: 81 5032289 lub 81 5031081 w. 42    

Data opublikowania: 15:30, 25 czerwca 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności