ZGŁOSZENIA NA MEDALE Z OKAZJI „ZŁOTYCH GODÓW”

Urząd Stanu Cywilnego w Konopnicy prosi Jubilatów, mieszkańców gminy Konopnica, zawierających związek małżeński w 1963 r., o zgłoszenie do USC   tel. (81) 5031081 w.47 lub za pomocą poczty e-mailowej na adres:  [email protected] swojej akceptacji na wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o nadanie medali za „Długoletnie pożycie małżeńskie”, co wiąże się z późniejszym udziałem w uroczystości wręczenia powyższych medali w urzędzie gminy.
W przypadku gdy związek małżeński był zawierany w innym urzędzie należy dostarczyć odpis skrócony aktu małżeństwa.
Małżeństwa, które już potwierdziły swoją akceptację na przyznanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nie muszą potwierdzać tego faktu po raz drugi.
Ostateczny termin na zgłoszenie to 17 maja 2013 r.

Jerzy Wójtowicz
Kierownik USC w Konopnicy

Data opublikowania: 09:11, 30 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności